h

'Venray kan en moet een stuk socialer!'

24 februari 2018

'Venray kan en moet een stuk socialer!'

Jan Hendriks (1955) is geboren en getogen in Venray en al vanaf zijn 17e politiek actief. Inmiddels is Jan Hendriks al jaren het boegbeeld van de SP in Venray. Daarnaast zet hij zich samen met zijn vrouw Alda in voor een project in Guatemala. 

De SP zat de afgelopen vier jaar in de oppositie, maar kon wel degelijk het  één en ander bereiken, concludeert Jan: 'Neem het plan om 288 arbeidsmigranten in de Oude Melkfabriek in Leunen te huisvesten. Samen met fractie, bestuur, vrijwilligers en inwoners van de gemeente heb ik de laatste vier jaar steeds aandacht gevraagd voor de problematiek rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Telkens weer werd gekozen om deze mensen grootschalig te huisvesten. Wij hebben ons daar altijd tegen verzet en juist gepleit voor kleinschalige opvang verdeeld over alle wijken en dorpen. Dat bevordert de integratie en is ook beter voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Wij kwamen in actie tegen de grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting in de Oude Melkfabriek en bereikte dat dit plan uiteindelijk de prullenbak is ingegaan.'

Kun je nog een onderwerp noemen dat jullie speciale belangstelling heeft?'We hebben steeds gewezen op het belang van jongerencentrum The B. Dit centrum is speciaal voor jongeren gebouwd, maar vervolgens zijn die aan hun lot overgelaten. Er wordt gesteggeld over wel of niet een pop-podiumfunctie, maar het gaat ons veel meer om het totale plaatje. Door jongeren tijdig èn laagdrempelig te bereiken, kun je snel signaleren en problemen voorkomen. Wij blijven ons inzetten voor The B en zorgen dat dit steeds vol op de agenda komt.'

Wat zie je als dieptepunt van de afgelopen jaren?'Ik vind het heel jammer dat het ons nog niet gelukt is sociale woningbouw gerealiseerd te krijgen binnen de plannen voor het St. Annapark. Dat raakt me echt, ook al omdat dit binnen eerdere plannen wél de bedoeling was. Wij vinden dat het voor iedereen bereikbaar moet zijn om op deze unieke plek te kunnen wonen.'

Je zegt: nóg niet gelukt....'Ja, onze vraag om duidelijkheid te krijgen waarom er wel of geen sociale huurwoningen komen op het St. Annapark staat nog altijd open. Daar moet het college op ingaan en dus kan er nog van alles gebeuren. Wij zetten echt nog geen definitieve streep door sociale woningbouw op dit terrein. We hadden verder ook graag gezien dat sportzorgcentrum Joutou met de dierenweide in het St. Annapark had kunnen blijven. Zeker omdat daar veel steun voor was onder de inwoners van de gemeente: 4500 mensen hebben daarvoor hun handtekening gezet.'

In de gemeenteraad heb je veel met andere partijen te maken. Wat zie jij als het verschil tussen hen en de SP?'De SP probeert samen met de mensen actie te voeren voor wat zij belangrijk vinden. Dat is wat ons anders maakt dan de andere partijen. Bij de SP zitten we niet achterover geleund op het pluche om vanuit het gemeentehuis te bepalen wat goed is voor de Venrayse bevolking. Wij gaan altijd, ook buiten verkiezingstijd, naar mensen toe. We bellen aan om te vragen of en waar zij problemen ondervinden. Samen met de mensen zoeken we dan naar oplossingen en als het nodig is voeren we daar ook actie voor.'

Jullie draaien al lang mee in de Venrayse politiek, maar hebben nog geen wethouders geleverd. Wanneer komt dat er wel van?'Wat mij betreft zo snel mogelijk. Omdat Venray dan een stuk socialer wordt. Wij sluiten geen andere partij uit en willen graag samenwerken aan het verbeteren van sociale woningbouw, armoedebestrijding milieu en zorg.'

Reactie toevoegen

U bent hier