h

HAP-slik-weg accepteren we niet!

25 oktober 2020

HAP-slik-weg accepteren we niet!

Foto: Ronald van Hal / venray.sp.nl

Niet eerder kwam de gemeenteraad afgelopen dinsdag 20 oktober zo eendrachtig bijeen. Partijpolitiek speelde even geen rol. Even was er een algemeen belang, namelijk het openhouden van de huisartsenpost. Samen op de barricades. 26 oktober biedt de SP de petities aan Cohesie aan.

De huisartsen van de huisartsenpraktijk Veltum zijn fel tegen de sluiting van de huisartsenpost. Zij roepen alle andere huisartsen op om maandag tegen de sluiting van de huisartsenpost te stemmen. De huisartsenpost moet openblijven.

Jan Hendriks, fractievoorzitter van de SP: "De sluiting lijkt ingegeven te zijn door bezuinigingen. Voor de bevolking van Venray zou het een ontzettende grote 'hap' zijn als deze zeer belangrijke medische voorziening uit Venray zou gaan verdwijnen. Eerder, in 2014 na het sluiten van de nachtapotheek, hebben we al gewaarschuwd voor dit scenario. Een scenario van het langzaam afbreken van medische voorzieningen in Venray, eerst verdween in Venray de eerste hulp, daarna de nachtapotheek, toen de huisartsenpost in de nacht en nu de dreigende algehele sluiting van de huisartsenpost.  We zullen dit niet 'Hap-slik-weg!' accepteren. De mensen en hun medische voorzieningen moeten voorop staan en niet, de door de vrije marktbepalende financiële, op winst beoogde, doelstellingen van de verzekeraars. Daarnaast is het toch te gek dat we als gemeente geen invloed hebben op zo'n besluit, terwijl aan de andere kant gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid in de zorg krijgen, mensen langer thuis moeten wonen en zorg dichter bij huis krijgen."

Andere politieke partijen vinden de reactie van Cohesie 'gegoochel met woorden' en hekelen de rol van de zorgverzekeraar VGZ. Daarnaast bestaat er grote zorg dat inwoners zorg gaan mijden als de huisartsenpost gaat sluiten. Volgens de reactie op de gezamenlijke brief van de gemeenteraad aan Cohesie gaat de kwaliteit van zorg er in Venray op vooruit. Echter de politiek vindt dat er onaanvaardbare risico's worden genomen.

Wethouder Thielen heeft ook geen goed woord voor de eventuele sluiting over. Zij maakt zich zorgen dat de wachttijden bij de huisartsenpost in Venlo nog langer worden. Zij gaat in gesprek met andere gemeenten rondom Venray en legt een verzoek tot het doen van meer onderzoek neer bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Maandag biedt de SP de nu al ruim 2400 petities aan Cohesie aan. Dit zal tijdens de (digitale) vergadering van Cohesie plaatsvinden waar de huisartsen spreken over een eventuele sluiting.

Reactie toevoegen

U bent hier