h

Ruim 2500 handtekeningen voor behoud huisartsenpost

31 oktober 2020

Ruim 2500 handtekeningen voor behoud huisartsenpost

Foto: Ronald van Hal / venray.sp.nl

Maandagavond 26 oktober overhandigde de SP aan Cohesie ruim 2500 handtekeningen voor behoud van de huisartsenpost in Venray. De huisartsen moesten daarna stemmen over al of niet open blijven van de huisartsenpost. De race is nog niet gelopen.

In een overleg met het bestuur en een afgevaardigde van de huisartsen, vroeg SP-voorzitter Van Hal aandacht voor een goed bereikbare huisartsenpost in de buurt. “Dit belang van de inwoners moet meegewogen worden in het besluit. De 2500 handtekeningen zijn hiervan een bewijs. Als Cohesie de inwoners nog moet horen, dan is deze petitie nog een voorproefje.” Aldus Van Hal die de iedereen veel wijsheid maar ook solidariteit toewenste. 

Of dit genoeg is, valt te betwijfelen. Ronald van Hal: “In de krant van dinsdag 27 oktober bleek dat er van solidariteit tussen de huisartsen weinig te bespeuren is. De Venrayse huisartsen hadden tegen het voorstel van Cohesie gestemd, maar van hun vakbroeders buiten Venray moesten ze het niet hebben. Cohesie zou binnen twee weken een besluit willen nemen. Dat gaan we dan maar zien.”

De gemeente heeft de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd om onderzoek te laten doen naar de bereikbaarheid van de huisartsenpost als deze in Venray gesloten wordt. Uit de brief van Cohesie naar de gemeente wordt duidelijk dat Venraynaren ongeveer 30 minuten nodig hebben om de huisartsenpost te bereiken. Inwoners uit Vredepeel doen er nog langer over.
Ronald van Hal: “Cohesie vindt deze rijtijden heel acceptabel. Die brief ademt sowieso uit dat het enkel en alleen gaat om te bezuinigen. Cohesie zegt dat wanneer de huisartsenpost in Venray blijft, in de toekomst de kwaliteit van de zorg niet meer gehandhaafd kan worden. De onderbouwing hiervan vind ik maar vaag. Het enige positieve puntje dat ik kan bedenken is dat je sneller bij de Spoedeisende hulp bent. Echter, het is maar een klein aantal mensen die daadwerkelijk daarnaar toe moet worden doorverwezen. Dus daar is de winst niet te halen. In de brief staan de financiële aspecten voorop. Het aantal consulten zou te laag zijn om de huisartsenpost open te houden. Dat komt natuurlijk ook doordat de huisartsenpost in de nacht al niet meer open is. 

Cohesie vindt dat de sluiting van de huisartsenpost in Venray noodzakelijk is. Werd in 2002 nog bewust gekozen voor twee huisartsenposten in het belang van Venray, nu wordt de post wegbezuinigd onder het mom van een te grote werkdruk voor de huisartsen en dat kan niet meer, aldus Cohesie. Verder zijn er tegenwoordig steeds meer tekorten aan goed geschoold personeel. Zorgverzekeraars knijpen de budgetten steeds verder af, waardoor eerdere bezuinigingen intern bij Cohesie opgevangen moesten worden. 

Ronald van Hal: “Wat me stoort is hoe Cohesie de zorgen van de politiek wegwuift. Denk bijvoorbeeld aan de grote groepen arbeidsmigranten die meer tijd vragen, de mensen met een psychiatrische aandoening of (verstandelijke) beperking die meer zorg vragen. Dat de Venrayse inwoners uit puur sentiment de huisartsenpost willen behouden vind ik nogal stuitend. Ik snap echt wel dat werkdruk in de zorg een belangrijk punt is en er zorgen zijn om voldoende geschoold personeel binnen te krijgen en te houden, maar ik ben van mening dat Cohesie eerst maar eens moet kijken of ze met een andere manier van organiseren de huisartsenpost open kunnen houden. Dat scenario is onvoldoende uitgediept. Daarnaast moeten ook zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen in plaats van alleen beheersmatig aan de centen te denken.”

Cohesie gaat nog praten met inwoners, de gemeente en andere instellingen. Hoe inwoners bevraagd gaan worden blijft nog onduidelijk. De SP roept iedereen op die het belangrijk vindt dat de huisartsenpost in Venray blijft om haar zegje te doen. De SP zal zich blijven inzetten voor een huisartsenpost in Venray. Zo wordt de sluiting van de huisartsenpost ook besproken met de SP Tweede Kamerfractie om ook vanuit Den Haag alles in het werk te stellen de huisartsenpost te behouden voor Venray.

Reacties

Het is onbegrijpelijk wat cohesie wil. De zorg wordt steeds minimaler in Venray. Voor ziekenhuis zaken ga ik al naar Boxmeer. Daar ben je geen nummer. Als het besluit toch doorgaat wordt ook dat Boxmeer voor mij. Indien nodig.

Reactie toevoegen

U bent hier