h

SP en CDA voor realiseren ‘Zorgbuurthuizen’

16 maart 2021

SP en CDA voor realiseren ‘Zorgbuurthuizen’

Foto: SP Venray / venray.sp.nl

De fracties van het CDA en SP in Venray en Horst aan de Maas hebben de handen ineengeslagen om te pleiten voor onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van zorgbuurthuizen in Venray en Horst aan de Maas. Met de motie geven de beide fracties een vervolg aan landelijke samenwerking op dit punt in de Tweede Kamer. Samen hebben de fracties van CDA en SP in de Tweede Kamer een motie ingediend met concrete voorstellen om de bouw van zorgbuurthuizen versneld van de grond te kunnen krijgen. Inmiddels is er – in een overeenkomst van de SP met het kabinet – geld gereserveerd voor de realisatie van zorgbuurthuizen.

De motie voor de realisatie van zorgbuurthuizen is ingegeven door het feit dat met het sluiten van de meeste verzorgingshuizen er een leemte is ontstaan in de huisvesting van en zorg voor ouderen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen, maar niet ten koste van alles. Twijfel ontstaat, als meer (en soms acuut) zorg nodig is. Maar ook vanwege de dreigende eenzaamheid, als je als oudere geïsoleerd raakt van de (directe) omgeving, of anders geformuleerd, de gezelligheid, dus het sociale aspect, gaat missen.

De realisatie van een Zorgbuurthuis maakt het mogelijk oud te worden in de eigen buurt of dorp, in een kleinschalige woonvoorziening die zoveel mogelijk lijkt op thuis. Waar partners samen kunnen wonen en niet gedwongen gescheiden hoeven te leven omdat de één zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers bereid eten en zoveel mogelijk aansluiting bij de buurt of het dorp, bijvoorbeeld door middel van een inloopfunctie. De schaal van de buurt of het dorp zorgt ervoor dat mensen zoveel mogelijk hun eigen sociale netwerk behouden. En voor degene die zorg nodig heeft zijn er vaste, vertrouwde zorgverleners en is ook zwaardere zorg mogelijk, zodat gedwongen verhuizen op het einde van het leven zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Om de zorgbuurthuizen uiteindelijk ook te realiseren kan samenwerking gezocht worden met zorgaanbieders (denk aan Proteion en De Zorggroep) tot een woningcorporatie (denk aan Wonen Limburg). Maar volgens de initiatiefnemers voor het initiatiefvoorstel aan de gemeenteraden van Venray en Horst aan de Maas  is de betrokkenheid van de buurt of het dorp, de mensen die de gemeenschap vormen, waarbinnen het zorgbuurthuis moet gedijen, zeker zo belangrijk.

Reactie toevoegen

U bent hier