h

Bestuur Cohesie weigert ‘bittere pil’

14 april 2021

Bestuur Cohesie weigert ‘bittere pil’

Foto: SP Venray / venray.sp.nl

De SP heeft het bestuur van Cohesie uitgenodigd om in Venray bij het gebouw van de voormalige HAP een zgn. 'bittere pil' in ontvangst te nemen. Op deze pil staan foto's en verhalen/uitspraken van inwoners van Venray over de sluiting van de HAP. 

Echter: Cohesie vindt het niet nodig om naar Venray te komen, want zij ervaren de sluiting van de Huisartsenpost niet als een bittere pil. Ze vinden het een kwaliteitsverbetering voor de hele regio en ze nemen aan dat wij daar begrip voor op kunnen brengen. Dat laatste kunnen wij dus niet en met ons heel veel andere mensen ook niet. Ze schofferen daarmee de Venrayse burgers die massaal hebben laten weten dat zij het absoluut niet eens waren en zijn met de sluiting van de HAP.

Dit toont eens te meer aan dat deze organisatie zich totaal niets gelegen laat liggen aan de wensen en vragen vanuit de Venrayse gemeenschap. Ze hebben niet door wat ze aangericht hebben, dat geeft ons weinig vertrouwen voor de toekomst. Zij zijn klaar met de sluiting, maar de SP nog lang niet, want wij vechten door.

Onze Facebookpagina blijft open en in gebruik. We zullen de mensen oproepen om al hun ervaringen hier te melden, zodat we een overzicht krijgen van de dienstverlening die er nu is in Venlo. We zullen de partijen in de Tweede Kamer oproepen om te gaan zorgen voor een aanrijtijd van 20 minuten, zodat we hier weer een HAP gaan krijgen.

Hieronder het antwoord van het bestuur van Cohesie op onze mail en ons antwoord hierop:

"Dank voor uw uitnodiging en wij begrijpen goed dat u het niet eens bent met het realiseren van een centrale spoedpost in Venlo. Wij hebben, samen met de huisartsen in de regio, een zorgvuldige en bredere afweging gemaakt die meer nadruk legt op kwaliteitsverbetering voor de gehele regio en een bijdrage levert aan de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg (ook in Venray). Gelet op voorstaande waarderen wij deze wijziging niet als een "bittere pil". Het aanbieden hiervan vinden wij derhalve ook niet opportuun. Ik neem aan dat u daar begrip voor kunt opbrengen."

Het antwoord van de SP:

"Wij betreuren uw weigering om de 'bittere pil' in ontvangst te nemen want u ervaart de sluiting niet als een bittere pil. Dan is u blijkbaar ontgaan dat veel burgers weinig begrip voor uw keuze op kunnen brengen. Dat vinden wij een regelrechte schoffering. Het toont eens te meer aan dat uw organisatie zich totaal niets gelegen laat liggen aan de wensen en de vragen vanuit de Venrayse gemeenschap. Dat geeft ons weinig vertrouwen voor de toekomst. U bent klaar met de sluiting maar de SP is dat nog lang niet. Onze Facebookpagina blijft open en in gebruik. We zullen de mensen oproepen om al hun ervaringen hier te melden, zodat we een overzicht krijgen van de dienstverlening die er nu is in Venlo. We zullen de partijen in de Tweede Kamer oproepen om te gaan zorgen voor een aanrijtijd van 20 minuten, zodat we hier weer een HAP gaan krijgen."

Reactie toevoegen

U bent hier