h

Linkse partijen stappen uit overleg samenwerkingsverband

17 mei 2022

Linkse partijen stappen uit overleg samenwerkingsverband

Foto: SP Venray / SP - GL - PvdA

De samenwerkende linkse partijen (PvdA, SP en GroenLinks) hebben zich teruggetrokken uit de onderhandelingen. Een breed samenwerkingsakkoord bleek een brug te ver.

Lange tijd werd er vruchtbaar samengewerkt, en is er door de Linkse Samenwerking constructief meegewerkt om de inhoud van een bestuursakkoord vorm te geven. Voordat de linkse partijen aansloten in de onderhandelingen, hebben de overige partijen (VL, VVD, D66 en SV) al een aantal gesprekken gevoerd over de verdeling van wethoudersposten en de invulling ervan. Het feit dat deze partijen, ook na het aansluiten van de linkse samenwerking, de posities in het college opeisten, zonder daar een open gesprek over te voeren, is echter reden om de stekker er uit te trekken.

Volgens de linkse partijen is een brede samenwerking onmogelijk als vier van de samenwerkende partijen al onderling, in beslotenheid de wethoudersposten hebben verdeeld. De linkse samenwerking heeft daardoor geen kans gekregen om een kandidaat wethouder aan te dragen. Daarbij is het onbegrijpelijk dat er nu wel voor een vijfde wethouder wordt gekozen, maar die eveneens afkomstig is uit de vier partijen. Het zou voor het proces beter zijn geweest als eerst overeenstemming zou zijn bereikt over de inhoud, en er vervolgens met alle partijen over de invulling van de wethoudersposten zou zijn gesproken. Door dit niet te doen blijkt dat er bij de andere partijen onvoldoende vertrouwen is in de linkse samenwerking. Daarmee lijkt ook de nieuwe bestuurscultuur net zo snel verdwenen als dat zij kwam, en draait de venrayse politiek weer meer om de poppetje dan om de inhoud.

Het gaat de linkse partijen niet om “het pluche”, maar om grip houden op de afspraken in het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord is op hoofdlijnen geschreven, en er worden maar weinig keuzes concreet vastgelegd. Veel cruciale besluiten worden in het akkoord toevertrouwd aan het college, waarmee een plek aan de collegetafel van grote invloed is op de concrete invulling van het akkoord. 

De linkse samenwerking betreurt het dat een brede samenwerking niet mogelijk is gebleken. Dit had meer verdiend. Wel zijn wij blij dat een deel van hun inbreng is overgenomen in het akkoord. Aangezien de samenwerking van de linkse partijen in de afgelopen weken goed is bevallen, zal die in elk geval voortgezet worden.

Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks

Reactie toevoegen

U bent hier