h

Het collegeprogramma, een warme SP-jas?

25 september 2014

Het collegeprogramma, een warme SP-jas?

Afgelopen maart werd een nieuwe raad en een nieuw college geïnstalleerd. Dan breekt er voor het college van wethouders en burgemeester een tijd van wikken en wegen aan. De nieuwe coalitie heeft eisen. Eisen hebben is mooi maar het geld ligt helaas niet voor het oprapen dus moeten er concessies gedaan worden. Politiek is keuzes maken, niets meer dan dat! De keuzes die de coalitie maakt zijn niet altijd de keuzes van de SP.  

De herfst is begonnen en eindelijk werd ons de “warme jas”  of te wel  het Collegeprogramma ter kennisneming aangeboden.  Een van de ambities die in het collegeprogramma werd uitgesproken is dat het College een nieuwe verbindende bestuursstijl wil introduceren. Oppositiepartijen, waar de SP de grootste is, worden nadrukkelijk uitgenodigd. En zolang dat dan maar betekent dat er ook echt naar de oppositie geluisterd wordt en dat er niet alleen maar ja en amen en tekenen bij het kruisje wordt verwacht, vindt wij dit een goede zaak. De dossiers van zowel Paschalis maar ook de Schouwburg geven wat dit betreft niet echt veel hoop. Wel heeft het college op verzoek van de SP de bespreking van dit collegeprogramma uitgesteld. Is er dan toch nog hoop?

De SP heeft een eigen politieke visie, een visie voor een 100 % sociaal Venray. En dat is wat we in vele aspecten van het collegeprogramma missen. Als de SP had deelgenomen aan een College, dan was er ook een duidelijke Rode draad zichtbaar geweest. Maar goed, de SP zal zich ook van de goede kant laten zien: daar waar het aansluit bij onze visie en opvattingen zullen we onze bijdrage leveren aan de realisering van de plannen.

We zullen ons als SP inzetten dat wat de SP betreft alle gelden die binnenkomen voor de decentralisaties ook daadwerkelijk ingezet gaan worden voor deze decentralisaties, ook al wil minister Plasterk dit nu weer plotseling anders. Ook ten aanzien van de tegenprestaties die geëist wordt als iemand een bijstandsuitkering krijgt heeft de SP grote bedenkingen. Dit mag nooit ten kosten gaan van bestaand werk. De schuld van de crisis wordt zo bij de slachtoffers gelegd, die part nog deel hebben aan de oorzaak. De gemeente is vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg EN voor het toezicht op de aangeboden zorg. Dat is alsof “de slager zijn eigen vlees keurt!”

Jammer vond ik in het collegeprogramma dat de door ons aangedragen alternatieven met betrekking tot de plannen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, namelijk kleinschalige huisvesting in wijken en dorpen voor alle urgent woningzoekenden door het College in de wind is geslagen, terwijl dit toch een van de voornemens is in hetzelfde collegeprogramma. Raar maar waar.

Verder zien we graag dat de gemeente een prestatiecontract afsluit met Wonen Limburg waarin wordt vastgelegd wat de omvang moet zijn van huurwoningen in de categorieën goedkoop, betaalbaar en duur en op welke termijn dit gerealiseerd gaat worden. Daar hebben veel mensen met een kleine beurs tenminste baat bij.

Qua gemeentefinanciën voorzien we de nodige problemen. Het Coalitieprogramma geeft geen inzicht hoe de financiën zich de komende vier jaar gaan ontwikkelen. Dat vinden wij een gemiste kans. Een uitgebreide financiële meerjarenbegroting geeft  inzicht over de cijfers en plannen die hierachter schuil gaan. Nu is het maar gissen. In november als de begroting voor 2015 klaar ligt zullen we daar zeker op terug komen.

Met een nieuwe coalitie hadden wij toch ook de hoop dat de inbreng van nieuweling D’66 wat zou kunnen opleveren. D’66 laat zich graag voorstaan op het feit dat het (ook) een groene partij is. Maar ze blijven oorverdovend stil sinds de vorige coalitie besloten heeft  om 850 bomen te kappen om de begroting sluitend te maken. Als ‘groene’ partij zou ik hiervan blijvend gaan stuiteren.

Met dit college wordt duidelijk dat 100% sociaal niet haalbaar is. Van een warme jas is dan ook geen sprake. En daar zullen we voor blijven strijden. Dat doen we binnen maar ook buiten de Raad. U hoort van ons!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier