h

Fractie

21 juli 2021

College zonder CDA droom voor SP

Een college zonder het CDA. Voor de SP komt een droom uit. Jan hendriks, fractievoorzitter van de SP beschreef dit tijdens de benoeming van de nieuwe wethouder Chantal Nijkerken-De Haan (VVD) afgelopen woensdag 21 juli.

Lees verder
18 maart 2019

Gemeente spant het paard achter de mestkar bij verplaatsen burgerwoningen

Met 1 stem tegen, die van de SP, stemde de gemeenteraad afgelopen dinsdag 12 maart jl. In met het voorstel om, in plaats van het verplaatsen van veehouderijen, de burgerwoning te verplaatsen om de overlast van veehouderijen tegen te gaan. Voor de SP is dit de omgekeerde wereld en “het paard achter de mestkar spannen”.

Lees verder
15 februari 2019

Roekenbosch, eerst het geld, dan de mensen

Afgelopen dinsdag behandelde de gemeenteraad het voorstel over het afbouwen van het vakantiepark Roekenbosch. Als SP waren we duidelijk over dit voorstel; daar kunnen we niet mee instemmen. Het voorstel werd echter met een meerderheid aangenomen.

Lees verder
23 november 2017

Gemeente, stop met meewerken aan arbeidsverdringing Arriva

Arriva gaat buurtbussen invoeren ter vervanging van huidige OV-shuttlediensten. In de gemeente Venray gaan als het aan Arriva ligt twee buurtbussen rijden. Een lijn van Merselo via centrum en station Venray naar Blitterswijck. Een andere lijn loopt van Veulen via Heide, centrum en station Venray naar Geijsteren. De haltes voor deze nieuwe buurtbuslijnen moeten in overleg tussen Arriva en gemeente nog worden bepaald. Als het aan de gemeente ligt worden waar mogelijk oude haltes, die voor december 2016 bestonden, weer gebruikt. Voor december 2016 waren er nog buslijnen van toenmalig provinciaal openbaar vervoerder Veolia die sterk op de huidige trajecten leken maar waar professionele chauffeurs de bussen bezetten. Sinds december 2016 rijden er OV-shuttles van Arriva die vooraf gereserveerd moeten worden, maar waar wel professionele chauffeurs op rijden. Volgens Arriva zijn deze shuttles dermate succesvol dat men hier buurtbussen volgens een vaste lijndienst wil laten rijden. De bedoeling is echter dat de nieuwe buurtbussen gereden worden door vrijwilligers. Er is dus blijkbaar een grotere vraag naar vervoer, maar er ontstaat niet meer werk. Dit is pure arbeidsverdringing en wat de SP betreft totaal onwenselijk. Dit laat opnieuw zien dat de marktwerking in het openbaar vervoer faalt en we hier zo snel mogelijk vanaf moeten. De gemeente ondersteunt Arriva bij de werving van vrijwilligers. De gemeente werkt dus mee aan arbeidsverdringing door Arriva.  Bovendien doen Arriva en gemeente dit zonder overleg met de wensbussen die op verzoek van enkele dorpen in onze gemeente rijden. De buurtbus zal met name de succesvolle wensbus Merselo-Vredepeel in de wielen gaan rijden. Wat de SP betreft stopt de gemeente per direct met de samenwerking met Arriva.  Arriva moet eerst stoppen met arbeidsverdringing en in overleg gaan met de wensbus. Wat de SP betreft stellen zij hun plannen voor de buurtbussen hierna bij om deze vervolgens eventueel te laten rijden door betaalde chauffeurs. Dit zouden uitstekende leerwerkplekken kunnen zijn. Dan lossen we wellicht ook nog het aanstaande tekort aan chauffeurs op. Hiervoor zal de SP met een voorstel komen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2017.

Lees verder
8 november 2017

Sint Annapark

In 2015 stemde het College van B&W en de hele gemeenteraad in met het ‘Ambitiedocument St. Annapark Venray’. Dit document is opgesteld in opdracht van Stichting Vincent van Gogh en Stichting Wonen Limburg. Een van de ambities die hierin staat is het mogelijk maken van wonen in alle segmenten waardoor mooie verbindingen tussen verschillende bewoners kunnen ontstaan. Een ambitie die de SP als muziek in de oren klinkt en cruciaal was om met het ambitiedocument in te stemmen. Wanneer de gemeenteraad deze ambitie uitspreekt moet de gemeente er alles aan doen om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren. In de gemeente Venray zorgen we er wat de SP betreft voor dat de kloof tussen verschillende groepen mensen kleiner wordt in plaats van groter. Wat ons betreft wordt wonen op het Sint Annapark daarom bereikbaar voor iedereen. Vandaar dat de SP teleurgesteld is over het gegeven dat er volgens de huidige plannen van beoogd koper van het Sint Annaterrein, de Renschdael Groep, geen sociale huurwoningen worden gebouwd.  Volgens de Renschdael Groep zijn dit onrendabele investeringen. Een verdere onderbouwing van deze stelling ontbreekt. Toen wij hier tijdens de bespreking van de plannen in de Commissie Wonen naar vroegen kregen we als antwoord dat de Renschdael Groep alsnog het gesprek aan gaat met Wonen Limburg. Zaken blijken dus niet serieus te zijn onderzocht. Het College lijkt dit helaas, ondanks hun eigen ambities, klakkeloos te accepteren. Dit doet de SP niet. Aangezien de wachtlijsten voor dit soort woningen in de gemeente Venray nog steeds lang is, is het wat de SP betreft onaanvaardbaar de eventuele realisatie van sociale huurwoningen in een buurt of wijk zonder onderbouwing bij voorbaat uit te sluiten. Vandaar dat we de  rest van de gemeenteraad het voorstel hebben gedaan het College op te roepen toe te zien op een gedegen onderbouwing door de Renschdael Groep van het al dan niet realiseren van sociale huurwoningen op het Sint Annapark. Partijen die hun eigen ambities met het Sint Annapark nog wel serieus nemen hebben voor dit voorstel gestemd. 

Lees verder
30 oktober 2017

The B (deel 2)

Het gemeentebestuur is er eindelijk achter gekomen dat je een gebouw van 1 miljoen euro niet alleen door vrijwilligers kunt laten runnen. Men wil daarom voor de komende drie jaar jaar geld beschikbaar stellen voor verdere professionalisering. Dit doen zij op basis van toekomstplan ‘The Next Step’. Dit grondig uitgewerkte plan is opgesteld door The B in samenwerking met Cultura Venray. Dit plan bevat in grote lijnen de visie die de SP al vele jaren bij de gemeenteraad heeft neergelegd. Wanneer wij andere partijen de laatste jaren vroegen naar wat hun visie is voor The B bleef het oorverdovend stil, behalve bij D66 en PvdA die onze visie delen.

Lees verder
25 oktober 2017

Melkfabriek

Het plan om 288 arbeidsmigranten te huisvesten op de locatie van de Oude Melkfabriek in Leunen is bijna van de baan. Tijdens de raadsvergadering van 19 september staakten de stemmen, zowel dertien voor als tegen. Dit betekent dat het punt de volgende raadsvergadering op 31 oktober terugkomt. Wanneer de stemmen dan opnieuw staken is het plan van tafel. De gemeenteraad wordt dus opnieuw gevraagd een verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven. We zetten nog een keer onze bedenkingen op een rij. De plannen zijn tot stand gekomen op basis van het huidige beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers, maar voldoet er niet aan. Het uitgangspunt is namelijk: geen locaties op bedrijventerreinen. De hele raad is zich er inmiddels van bewust dat het huidige beleid aangepast moet worden en stemde voor de zomer voor een voorstel van de SP dat hiertoe opriep. De appartementen ter grootte van tachtig vierkante meter zijn bedoeld voor zes personen die verdeeld over drie slaapkamers weinig privacy zullen hebben.  In totaal wordt 1800 euro per maand voor een appartement van tachtig vierkante meter gevraagd. Deze prijs is mede zo hoog omdat wij deze als gemeente opdrijven door de inning van toeristenbelasting. De koppeling tussen werken en wonen, die onwenselijk is volgens de SP, maakt onderdeel uit van dit plan. De SP is zelf op onderzoek uit geweest in de directe nabijheid van de Oude Melkfabriek en heeft geconstateerd dat de mensen die er wonen niet tegen de komst van arbeidsmigranten zijn, maar dat men tegen de komst van zo’n grote groep arbeidsmigranten op een plek is. Er is weinig tot niets ondernomen om dit draagvlak te vergroten, terwijl dit wel door het College als voorwaarde is gesteld. Helaas zullen we als SP door een geforceerde breuk door de fractievoorzitter van de nieuwe Lijst Schellen vanaf nu met een zetel minder in de raad vertegenwoordigd zijn. We hopen en verwachten echter dat hij consequent zal blijven in zijn stemgedrag en daarmee het plan evengoed van tafel gaat.

Lees verder
17 oktober 2017

The B

Al voor de huidige raadsperiode hamerde de SP erop dat we er voor wat betreft de bouw van een jongerencentrum er met een gebouw alleen niet zijn. Toch werd The B gebouwd zonder enige visie op hoe je een dergelijk gebouw zou moeten exploiteren. Met enkel een beetje ondersteuning moesten de vrijwilligers het verder maar uitzoeken. Keer op keer heeft de SP, en vanaf deze raadsperiode samen met D66, aandacht gevraagd voor deze situatie. Vrijwilligers hielden ondertussen, zonder verdere ondersteuning en visie vanuit de gemeente, het jongerencentrum met kunst en vliegwerk overeind. Dit verdient hoe dan ook onze waardering.

Lees verder
13 juli 2017

Campagnekoorts

Afgelopen week schreef wekelijks columnist en prominent Venrays D66’er Jan van de Ven zijn eerste beschouwing over de campagne richting de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 zullen plaatsvinden. Op de eerste plaats vind ik het onbegrijpelijk dat een nieuwsblad, dat elke schijn van partijdigheid zou moeten vermijden, een politicus van welke partij dan ook het podium geeft om in een wekelijkse column zijn mening te geven over andere politieke partijen.

Lees verder
5 januari 2017

BurgerTop

Afgelopen week schreef wekelijks columnist, D66-Statenlid en BurgerTop-ambassadeur Jan van de Ven een column ter promotie van het burgerinitiatief BurgerTop in weekblad Peel en Maas. Hij vindt het onbegrijpelijk dat alleen politieke partijen D66 en CDA heil zien in dit initiatief. Naast het feit dat geen enkele partij in de Venrayse gemeenteraad heeft beweerd geen heil te zien in BurgerTop, is het jammer dat dit burgerinitiatief met deze stelling politiek wordt gemaakt. Dit was toch juist niet de bedoeling van de initiatiefnemers?

Lees verder

Pagina's

U bent hier