h

SP zegt NEE tegen Circuit de Peel!

15 oktober 2007

SP zegt NEE tegen Circuit de Peel!

De SP is tegen het Circuit de Peel. Het standpunt van de SP is duidelijk: NEE! Dus geen verplaatsing en geen voortzetting van races op het oude circuitterrein. Dinsdag 16 oktober a.s. zou de gemeenteraad van Venray beslissen hoe het verder gaat met Circuit De Peel. Inmiddels is de openbare vergadering verplaatst naar 30 oktober a.s..

De extra raadvergadering die dinsdag 16 oktober a.s. zou plaatsvinden is verplaatst naar dinsdag 30 oktober a.s.. Het bestemmingsplan is gereed. De vertraging wordt veroorzaakt doordat het natuurcompensatiebeleid nog op zich laat wachten. Dit compensatiebeleid moet gelijk met het bestemmingsplan gereed zijn.

Illegaal
De SP is tegen voortzetting van het Circuit De Peel. Een duidelijk standpunt. Maar waarom? Het oude circuit ligt illegaal op de bestaande plek, veroorzaakte geluidsoverlast en schade aan natuur en milieu. Veel omwonenden hebben overlast van het geluid.
In het nieuwe bestemmingsplan Circuit de Peel wordt het racecircuit verplaatst naar een ‘betere’ plek vlak naast het bestaande racecircuit. Het racecircuit is dan weliswaar niet meer illegaal maar geluidsoverlast zal blijven bestaan evenals schade aan natuur en milieu. De geluidsoverlast zal zelfs toenemen, omdat het nieuwe circuit 60 uur per week in gebruik zal zijn.
De SP was tegen het oude illegale Circuit de Peel; illegale teelt van wiet wordt ook niet getolereerd waarom dan wel een illegaal racecircuit!?
De gemeente Venray tracht schade aan de natuur te voorkomen door een zogenaamd compensatiebeleid. Dit betekent dat op vooraf aangewezen plekken er nieuwe natuur wordt ‘aangeplant’. Hierdoor zou schade aan de natuur worden gecompenseerd. Dit is echter maar de helft van de waarheid; in werkelijkheid wordt een prachtig stuk onvervangbaar natuurgebied onherstelbaar beschadigd.
Het bestemmingsplan Circuit de Peel stelt dat het wel meevalt met de geluidsoverlast op de nieuwe plek. Ervaringen met andere soortelijke racecircuits geven echter het tegendeel aan ondanks de vele prachtige en vooral dure onderzoeken.
Verder sparen raceauto’s het milieu niet. Integendeel, raceauto’s zijn juist gebouwd om te winnen. En daarvoor is kracht en vooral brandstof nodig. Motoren in raceauto’s worden afgesteld om zoveel mogelijk pk’s te leveren en niet om het milieu te sparen. De SP is tegen sporten die de natuur en het milieu onnodig belasten.

Meningen
De SP heeft gemerkt dat de spanningen hoog kunnen oplopen zeker onder de autosportliefhebbers die gebruik maken van het racecircuit de Peel. De SP vindt dat iedereen het recht heeft op zijn of haar eigen mening en die mening ook mag laten horen. Elke mening is belangrijk. De belangen zijn namelijk groot; niet alleen voor de liefhebbers/gebruikers van het racecircuit maar ook voor de natuur, het milieu en de omwonenden. De SP kiest ervoor het belang van natuur, milieu en overlast de voorrang te geven boven het belang van het racecircuit de Peel. Onze duidelijke mening wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Dit hebben we een tijd geleden gemerkt toen we op onze weblog een klein stukje plaatsten over het racecircuit. De beledigingen, intimidaties en bedreigingen vlogen ons om de oren.
De SP accepteert de meningen van anderen, tenslotte hoeven we het niet met elkaar eens te zijn. Deze meningen mogen gerust op onze site staan, maar laat het taalgebruik a.u.b. normaal zijn. De SP accepteert echter geen bedreigingen en intimidatie. Daarvan doen wij altijd aangifte!

Volg deze link naar de Stichting Natuur en Rust

Lees onze weblog

Afgesneden adem en adrenalinestootjes

Circuit kan gesloten worden!

U bent hier