h

SP opgetogen: Circuit De Peel eindelijk op slot

18 december 2007

SP opgetogen: Circuit De Peel eindelijk op slot

Er heeft heel wat water extra door de Maas moeten stromen maar uiteindelijk is het er toch van gekomen. Het circuit De Peel sluit. Zeer terecht maar wel bijna dertig jaar te laat, vindt de SP.

Als het circuit een illegale wietkwekerij was geweest dan had de gemeente al lang opgetreden. Voor een illegaal racecircuit hanteert de gemeente Venray blijkbaar andere maten!
De SP is opgetogen met het besluit van de rechtbank. Eindelijk is besloten waar de SP jarenlang, later samen aan zij met de stichting Natuur en Rust, actie voor heeft gevoerd; het circuit De Peel gaat met onmiddellijke ingang op slot. Bijna dertig jaar hield de illegale situatie stand. De SP is nooit blij geweest met dit illegale circuit. Het is toch van de zotte dat de gemeente deze situatie nota bene dertig jaar heeft toegestaan terwijl op andere fronten met harde hand wordt geregeerd!
Eindelijk is het afgelopen met de stank en de lawaaioverlast en krijgen de omliggende bewoners en de natuur weer de rust waar ze recht op hebben. Het geeft wel aan hoe dit college denkt over de natuur en het milieu in een tijd waarin we ons grote zorgen moeten maken over de grote klimaatveranderingen die ons te wachten staan.

Voordat het nieuwe circuit er ligt zal er heel wat water door de Maas zijn gestroomd. De SP voorspelde tijdens de raadszitting van 30 oktober jl. al dat de gemeente nog heel wat bezwaren en procedures te wachten staan. Er zijn organisaties genoeg die de plannen voor het nieuwe circuit De Peel willen dwarsbomen. Het zou van moed en inzicht getuigd hebben als het merendeel van de raad tegen de plannen voor het nieuwe circuit had gestemd en serieus op zoek was gegaan naar een goede plek voor de amateur-sporters.

U bent hier