h

Illegaal racecircuit Maessen nu op bedrijventerrein de Blakt

3 maart 2008

Illegaal racecircuit Maessen nu op bedrijventerrein de Blakt

In de Limburger van 1 maart 2008 wordt beschreven hoe ondernemer H. Maessen bezig is een racecircuit aan te leggen op bedrijventerrein de Blakt. Bestemmingsplan de Blakt biedt geen enkele mogelijkheid voor de aanleg van een racecircuit. De bestemming is exclusief voorbehouden aan bedrijfsgebouwen en de daarbij behorende infrastructuur. Een en ander is door de gemeenteraad duidelijk als zodanig vastgesteld. Ondernemer H. Maessen is desondanks bezig met de aanleg van een volwaardig racecircuit met alle daarbij behorende voorzieningen, geschikt voor de buitengewoon lawaaierige stockcar races.

Inventief en SP trekken gezamenlijk op in kwestie illegaal circuit De Blakt
Naar aanleiding van deze publicatie hebben leden van Inventief en de SP contact gezocht met elkaar en afgesproken dat men in deze kwestie gezamenlijk wil optrekken. Dit is afgesproken vanwege de buitengewoon negatieve uitstraling van deze kwestie en de tot nu toe zeer lauwe reactie van wethouder Teunissen.
Wij vinden dat deze een verkeerd signaal afgeeft naar de inwoners van Venray. Wederom wordt het beeld versterkt dat ondernemer Maessen in Venray zijn gang kan gaan en niet gebonden is aan wetten en regels en bestemmingsplannen die overigens wel gelden voor de rest van de bewoners. Illegaliteit loont. We vragen ons dan ook af of het college ondubbelzinnig afstand neemt van deze illegale activiteit?
We gaan ervanuit dat er niet eens tijd en geld gespendeerd worden om te bekijken of het mogelijk is om een vergunning af te Illegaal Circuit De Blakt in aanbouwgeven.

Een tweede belangrijke kwestie is of er bij het college iets bekend was over de illegale aanleg van dit circuit. Het gonsde immers de laatste twee weken van de geruchten over deze aanleg, met name bij omwonenden.
De ondernemer Maessen is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste zakenpartner van de gemeente Venray. Openheid en het respecteren van democratisch genomen besluiten zijn kernwaarden in deze relatie. Deze zijn, naar nu blijkt, door deze ondernemer niet gerespecteerd. We nemen aan dat dit voor B&W aanleiding is om de relatie met ondernemer Maessen te herzien, c.q. te beeindigen?

Zijn er de laatste twee weken voorafgaande aan de publikatie in de Limburger nog contacten geweest tussen ondernemer Maessen en het College en zo ja is de illegale aanleg daar ter sprake geweest?
Allemaal vragen die, behalve Inventief en de SP, ook veel inwoners van Venray opgehelderd willen zien.

De SP stelde in de laatste week van februari 2008 al vragen voor de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. Klik hier voor voor de vragen aan de Commissie SO (PDF).

Harry Maessen vindt het racecircuit niet illegaal zegt hij tegen L1, hoor zijn reactie hier terug.

Lees hier de reacties in de Commissievergadering van dinsdag 4 maart jl. in de Peen en Maas Online.

U bent hier