h

Maessen: races moeten met pasen doorgang vinden!

13 maart 2008

Maessen: races moeten met pasen doorgang vinden!

Ondernemer H. Maessen heeft afgelopen maandag de fractievoorzitters uitgenodigd om zijn kant van het verhaal te laten horen.
Fractievoorzitter Jolanda Dijkema is voor de SP aanwezig geweest. Een korte presentatie werd gegeven en de gang van zaken werd nog eens nader belicht.

Maessen blijft bij zijn mening dat het belangrijk is voor Venray en voor hemzelf dat de races tijdens het paasweekend en met Pinksteren zijn doorgang moet vinden. Op grond van de bezwaren die in de commissievergadering aan de orde zijn gekomen is het onmogelijk om de races door te laten gaan. De SP is blij met het besluit van B&W.

Waarom is de SP tegen het gedogen van het circuit of het alternatieve illegale circuit aan De Blakt?
Eenvoudig. Gedogen van een illegale situatie mag door een overheid niet worden toegestaan. Dit geeft een verkeerd signaal af. ‘Gewone’ burgers mogen ook niet zomaar iets bouwen, zonder zich aan de regels te houden.
Kijk maar eens wat inwoners van Venray moeten aanvragen voor bijvoorbeeld een aanbouw van een woning. De SP vindt het onbestaanbaar dat de eigenaar van het circuit dit blijkbaar wel zomaar mag, zonder vergunningen, goedgekeurd door de gemeente. Het feit dat een grootgrondbezitter zijn hobby op deze manier wil doordrukken is niet bespreekbaar.

Daar komt bij dat het circuit in een prachtig natuurgebied ligt en dat omwonenden er last van hebben. Daarom zijn wij voor een race-circuit op een alternatieve locatie. Daarnaast zijn de milieu-overwegingen, de overlast voor de dorpen Oirlo, Oostrum en de wijk Brukske een doorslaggevend feit.

U bent hier