h

SP wil aanpak tekort fietsenstallingen op Limburgse stations

29 oktober 2008

SP wil aanpak tekort fietsenstallingen op Limburgse stations

De SP fractie in Provinciale Staten wil dat de provincie het voortouw neemt in de aanpak van het tekort aan fietsenstallingen op diverse Limburgse stations. De afgelopen maanden heeft de SP Statenfractie samen met lokale SP afdelingen een inventarisatie bij een aantal treinstations gehouden. Hieruit blijkt dat bij een flink aantal treinstations structureel te weinig fietsenstallingen zijn. Het gaat hier om tekorten van tientallen tot honderden plaatsen voor fietsen.

Door het tekort aan fietsenstallingen worden fietsen op de stoep, de perrons en tussen de rekken geplaatst. Hierdoor verminderd de bereikbaarheid van de perrons en de voorzieningen bij het station. Voor mensen met een kinderwagen, rolstoel of rollator is dit extra vervelend omdat ze op sommige momenten de perrons niet kunnen bereiken.

De stations van Venlo, Swalmen en Maastricht Randwyck krijgen binnenkort meer fietsenstallingen. De SP vindt dit onvoldoende en heeft er middels schriftelijke vragen bij Gedeputeerde Staten op aangedrongen dat er meer stations worden aangepakt. Het openbaar vervoer is van groot belang en moet letterlijk en figuurlijk goed toegankelijk zijn. Een structureel tekort aan fietsenstallingen is onacceptabel omdat mensen hierdoor eerder de auto nemen en de voorzieningen op en rondom de stations minder goed bereikbaar worden. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het Limburgs openbaar vervoer.

Lees het gehele Openbaar Vervoer dossier van de Provincie Limburg
SP niet blij met fietsenbende op treinstation Venray

U bent hier