h

Vergunning voor Circuit de Peel

21 november 2008

Vergunning voor Circuit de Peel

De gemeente Venray heeft de vergunning voor het nieuw te bouwen Circuit de Peel afgegeven. Zo staat in een reactie van de gemeente naar aanleiding van vragen van de SP.

Op 5 november j.l. heeft de gemeente de vergunning afgegeven. Publicatie vond pas plaats op 13 november j.l. in de reguliere media echter dat was niet verplicht (wel gebruikelijk). Het stilleggen van de werkzaamheden was dan ook niet aan de orde aldus de gemeente. Een aanlegvergunning is niet nodig; het bestemmingsplan was al in werking voor dat terrein en dan mogen er ook aanlegwerkzaamheden worden gestart.

Wat betreft industrieterrein De Blakt laat de gemeente in haar schriftelijke reactie weten dat Maessen Recycling Holding BV op het terrein van het voormalige tweede illegale circuitterrein een logistiek bedrijf wil vestigen. Daarvoor is een bouwvergunning afgegeven. Een evenementenvergunning is niet aangevraagd. Mocht dat in de toekomst wel gebeuren dan zal de gemeente dit in overweging nemen want het bestemmingsplan De Blakt laat wel een bouw van een evenementenhal namelijk toe.

Lees hier de schriftelijke reactie van de gemeente Venray (PDF).

U bent hier