h

Wethouder Jansen doof voor de onrust onder NLWers

14 maart 2009

Wethouder Jansen doof voor de onrust onder NLWers

Maandag 9 maart jl. kwamen 39 medewerkers af op de door de SP georganiseerde spoedbijeenkomst in de Witte Hoeve in Venray. De zorgen waren groot; 60 tot 80 mensen worden per 31 maart a.s. uit hun functie gezet. Kiezen voor een andere plek binnen de NLW mag maar voor wie niet kiest wordt een keuze gemaakt. Werkleiders worden gedwongen met het mes op de keel lijsten op te stellen wie wel of niet ‘naar buiten kan’. Veel blijft onduidelijk.
Afgelopen woensdag 11 maart jl. bracht de SP de werkwijze van de NLW ter sprake gebracht tijdens de drukbezochte Commissie Middelen. Wethouder Jansen (PvdA, Welzijn) bleek echter weinig oog en oor te hebben voor de echte zorgen van verontruste NLWers.

NLW VenrayDe NLW heeft al jaren door foutief management niet gedaan wat ze moet doen, namelijk in werk voorzien (werk-voor-zien-ing). Op veel plaatsen heerst overcapaciteit. Deze plekken worden door WW-ers en bijstandontvangers opgevuld op last van de gemeente zonder de 3 jaar wachtlijst voor het NLW - bedrijf en zonder functietesten. Dit heeft de SP al eerder geconstateerd.

Maandagmorgen 10 maart jl. heeft het management in een bijeenkomst verteld dat er met 60 tot 80 werknemers wordt geschoven. Vervolgens hebben hele afdelingen, honderden mensen tegelijk, een brief gekregen dat ze per 31 maart uit hun functie worden gezet, en dat ze uiterlijk 11 maart moesten aangeven naar welke afdeling ze wilden anders zou voor hen de keuze worden gemaakt. Stage lopen op een andere afdeling langer dan een dag was niet niet mogelijk. Werkleiders werden gedwongen, met het mes op de keel, lijsten op te stellen van mensen die 'naar buiten' kunnen. Een ingestelde selectiecommissie schijnt nooit met de mensen gesproken te hebben; niemand wist dat dit ging gebeuren. Zelfs de bedrijfsarts werd niet op de hoogte gebracht en inmiddels heeft deze een klacht ingediend bij de directie. Een werkplekgarantie is er niet; terugkeren is onmogelijk! De vraag voor veel NLW-ers is waar er precies mensen weg moeten en wie dadelijk hun functies gaat vervullen. Onduidelijkheid is troef!

Deze gang van zaken lijkt de SP onverantwoordelijk. In een gewoon bedrijf accepteer je dit al niet. Dit is een sociale werkvoorziening waar per persoon 26 duizend euro per jaar heengaat.
De directie doet alsof deze heeft gezorgd dat mensen hun werk houden terwijl dit gewoon hun wettelijke recht is. En loonbehoud is geen gunst, dit staat gewoon in de CAO!

Twan Jansen, PvdA wethouder WelzijnDe SP stelde in de commissievergadering bovengenoemde zaken aan de orde. De wethouder die op de hoogte is van de veranderingen binnen het NLW-bedrijf, benadrukte dat onrust nu eenmaal hoort bij veranderingen, maar dat de veranderingen uiterst zorgvuldig worden ingezet. De massale aanwezigheid imponeerde de wethouder niet om bij zichzelf te rade te gaan of de NLW-directie het wel bij het rechte eind heeft. Met een opkomst van zo veel verontruste NLW-ers zou ieder geval een lamp moeten gaan branden.
Op veel vragen van de SP over de gang van zaken wilde de wethouder zijn vingers niet branden: te complex om te beantwoorden!

De SP vindt dat een slimme directie met iedereen apart gesproken had en een plan had gemaakt; iedereen massaal een brief sturen is ronduit onzorgvuldig en onvergeeflijk. Als je dit zo massaal aanpakt, kan en moet het zorgvuldig! Met indicaties wordt geen rekening gehouden; Iemand met epilepsie moet ook maar met een motorzaag aan de slag kunnen.
Niemand heeft de afgelopen jaren en pop- of functioneringsgesprek gehad en mensen worden gedwongen door hun werkleider om een kruisje te zetten bij detachering. De NLW wordt hiermee een uitzendbureau met een stoelendans. En de OR die zegt: we konden JA zeggen of JA zeggen. En dat alles in een moordend tempo. Bijna iedereen kan buiten werken, zonder dat men de indicatie goed kent.

Volgend vanuit het beleid dat de gemeente heeft bedacht, en wat de SP ook ondersteunde, namelijk meer mensen op de juiste plaats, eventueel buiten de NLW, constateert de SP dat de directie wel erg rigoureus te werk gaat. Waar in het land zorgvuldig per persoon wordt gekeken naar wat iemand kan, wordt door de NLW de botte bijl gehanteerd.

Ook de gemeente moet zich gewoon aan de wet houden en de SP constateert dat de wet wordt geschonden. In de Wet staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het bieden van aangepaste arbeid aan Wsw-ers, waarbij rekening wordt gehouden met hun indicatie en dus beperking.
Het gevoerde beleid door de NLW haaks staat op het beleidsplan “De klant centraal”, dat door de gemeente is bepaald. In dit beleidsplan heeft de WSWer zelf keuze om in overleg richting te geven wat het beste bij hem of haar past. Echter staat de klant wel centraal bij deze NLW-directie? Integendeel: de doelen van de directie staan centraal en de klant wordt de keuzevrijheid ontnomen.

Maandag 16 maart komt de onrust op de agenda van het Presidium.

Lees hier de kadernota "De klant centraal", waarin de visie van de gemeente over de modernisering van de WSW centraal staat.

U bent hier