h

SP opent meldpunt NLW

14 mei 2009

SP opent meldpunt NLW

Op 9 maart jongstleden sprak de SP in een spoedbijeenkomst met ongeruste NLWers. Er was sprake van veel onrust. De zorgen waren groot; 60 tot 80 mensen zouden per 31 maart a.s. uit hun functie worden gezet. Gekozen kon worden voor een andere plek binnen de NLW maar voor wie niet koos werd een keuze gemaakt. Werkleiders werden gedwongen met het mes op de keel lijsten op te stellen wie wel of niet ‘naar buiten kan’. Veel bleef onduidelijk.
De SP is benieuwd hoe NLWers de situatie op dit moment ervaren en opent een meldpunt NLW om ervaringen te verzamelen.

De gemeente bedacht beleid wat de SP ondersteunde: “De Klant Centraal”. Inhoudelijk zegt dit beleid: meer mensen op de juiste plaats, eventueel buiten de NLW. Echter de SP constateert dat de directie bij de laatste reorganisatie wel erg rigoureus te werk is gegaan. Waar in het land zorgvuldig per persoon wordt gekeken naar wat iemand kan, werd door de NLW de botte bijl gehanteerd.

Woensdag 11 maart werd de werkwijze van de NLW ter sprake gebracht in een drukbezochte commissie middelen. Wethouder Janssen leek in eerste instantie doof voor de signalen maar liet zich wel informeren; blijkbaar was bij de Wethouder een lampje gaan branden. Ook de SP liet zich informeren door de directie van de NLW. Daarin werd het ‘niks aan de hand’ beleid uiteengezet. De SP stelde dat onrust er niet voor niets is en nooit mag worden afgedaan dat dit er nu eenmaal bij hoort.
In een tweede bijeenkomst die door de SP werd georganiseerd wederom dezelfde geluiden en verhalen. NLWers werd gevraagd ook de andere politieke partijen te informeren over de situatie bij de NLW.
Het gevoerde beleid door de NLW staat haaks op het beleidsplan “De klant centraal”. In dit beleidsplan heeft de NLWer zelf keuze om in overleg richting te geven wat het beste bij hem of haar past. Echter staat de klant wel centraal bij deze NLW-directie? Integendeel: de doelen van de directie staan centraal en de klant wordt de keuzevrijheid ontnomen.

De SP is geïnteresseerd hoe NLWers de situatie op dit moment ervaren en opent het meldpunt NLW. Zowel goede als minder positieve reacties zijn welkom. Tot 1 juli blijft het meldpunt open.
Is de rust wedergekeerd? Vanaf 1 juli 2009 kan hier meer over worden gezegd.

Ga hier naar het meldpunt NLW.

U bent hier