h

SP-lijsttrekker Elianne Sweelssen: “Menselijk en sociaal: daar draait het om!”

27 september 2009

SP-lijsttrekker Elianne Sweelssen: “Menselijk en sociaal: daar draait het om!”

De SP afdeling Venray heeft zich de afgelopen jaren voor een aantal punten hard gemaakt. Lijsttrekker voor de SP in Venray, Elianne Sweelssen, maakt de balans op.

Lijsttrekker Elianne SweelssenNog voor we in de gemeenteraad zaten waren we al bezig met een actie tegen de sloop van twee flats in Veltum. Helaas besliste men toen anders en 96 huurwoningen mochten gesloopt worden. In afwachting hiervan mochten er mensen op tijdelijke basis in wonen. Op een gegeven moment kregen deze mensen te horen dat ze binnen enkele weken de woningen moesten verlaten. Bijna niemand van hen had een alternatief en dreigde daardoor op straat te belanden. Opnieuw hebben we toen actie gevoerd. De mensen zijn uiteindelijk op een fatsoenlijke plek terechtgekomen en wij hebben de sociale woningbouw op de agenda van de raad gekregen. De woonstichting weet nu dat ze door ons goed in de gaten gehouden worden. Niet alleen door ons trouwens: opeens zijn er meerdere partijen die zich druk maken om betaalbare sociale huurwoningen. Wij zijn echter de enige partij die vinden dat er voorlopig niet gesloopt en verkocht moet worden, maar gerenoveerd."

Wanneer er maar huurwoningen gebouwd worden, is dit toch niet zo’n probleem?

"Nieuwe huurwoningen? Prima! Maar de afgelopen jaren zijn er geen woningen gebouwd. De wachtlijst voor een huurwoning is door sloop en verkoop enorm gegroeid. Als starter ben je behoorlijk de klos, want je moet jaren ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een woning. Kopen is vaak geen optie, want de woningen waren duur. En nu zijn de woningen wel goedkoper, maar zijn de banken erg voorzichtig met het verstrekken van hypotheken. De woonstichting maakt wel zogenaamde prestatieafspraken met de gemeente, maar komt die afspraken niet na."

Jullie zetten je in voor menselijke waardigheid. Kun je een voorbeeld geven?

"Zeker, we zijn geregeld benaderd met vragen om hulp van mensen die bij NLW werken. In de sociale werkvoorziening spelen allerlei veranderingen die voor veel onrust en onbegrip zorgen. We hebben bijeenkomsten georganiseerd waar veel NLW-ers naar toe kwamen om hun verhaal te vertellen. Hieruit bleek dat de directie en de afdelingsleiders niet goed rekening hielden met hun werknemers. Deze vorm van werk komt steeds meer onder druk te staan door bezuinigingen, waardoor soms een zware wissel wordt getrokken op deze mensen die zo’n beschermde werkplek nodig hebben."

De SP was tegen privatisering van het openbaar vervoer. Hoe zijn de ervaringen met Veolia?

"De start van Veolia was ronduit rampzalig. Ze reden met oude, versleten treinen en de meeste treinen reden niet op tijd. Een tijd lang was het treinverkeer van en naar Nijmegen een chaos. Omdat veel mensen gebruik maken van deze lijn, kun je je voorstellen dat de ergernis groot was. We hebben een aantal keren bij het station gestaan en handtekeningen opgehaald, in samenwerking trouwens met andere SP-afdelingen langs deze spoorlijn. Dat heeft geleid tot een flinke discussie met de directie van Veolia en tot een aantal veranderingen geleid. Inmiddels is bekend dat Veolia te maken heeft met flinke financiële problemen en dat de provincie van plan is om bij te springen met een paar miljoen omdat anders het openbaar vervoer in Limburg verdwijnt. Dit geeft wel aan dat de privatisering een mislukking is."

Meer lezen over de SP tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

U bent hier