h

Chris Hendriks: Een stem op de SP is een stem voor de jeugd en de jongeren

1 oktober 2009

Chris Hendriks: Een stem op de SP is een stem voor de jeugd en de jongeren

De SP presenteerde kortgeleden aan haar leden de kandidatenlijst. Elianne Sweelssen voert de SP Venray aan met Ronald van Hal op de tweede plek. Een kleine voorstellingsronde.

Onze mensen nog eens op een rij:

 1. Elianne Sweelssen
 2. Elianne SweelssenIn de sociale werkvoorziening spelen allerlei veranderingen die voor veel onrust en onbegrip zorgen. We hebben bijeenkomsten georganiseerd waar veel NLW-ers naar toe kwamen om hun verhaal te vertellen. Hieruit bleek dat de directie en de afdelingsleiders niet goed rekening hielden met hun werknemers. Deze vorm van werk komt steeds meer onder druk te staan door bezuinigingen, waardoor soms een zware wissel wordt getrokken op deze mensen die zo’n beschermde werkplek nodig hebben. Lees hier het hele interview met Elianne Sweeelssen..

 3. Ronald van Hal
 4. Ronald van HalDe dorpen rondom Venray hebben te kampen met hun eigen problemen: kleiner wordende scholen, minder openbaar vervoer, geen apotheek of super, enzovoort. Dorps- en wijkraden lopen regelmatig letterlijk tegen een gemeente op die niet goed luistert. Dorpen die goed voorzien zijn blijven aantrekkelijk voor iedereen. Dus geen roofbouw op de dorpen maar juist verder ontwikkelen.

 5. Chris Hendriks
 6. Chris HendriksEen stem op de SP is een stem voor de jeugd en de jongeren. Voor meer opvang, scholing en maatschappelijk verantwoorde projecten. Voor betere speelplekken en minder overlast en rotzooi. De jongeren verdienen het dat er naar hen geluisterd wordt. De jeugd heeft de toekomst en dat begint met uw steun aan de SP.

 7. Raymond Troch
 8. Raymond TrochDe komende vier jaar wil de SP zich sterk gaan maken voor het verenigingsleven en voor sporten voor iedereen. Nog veel te vaak staan er mensen aan de kant, omdat ze niet kunnen meedoen door hun financiële situatie en of handicap. Sport, spel en recreatie zorgen mede voor een leefbare samenleving. Ontspanning in deze haastige tijden is hard nodig. Hier ligt een verantwoording voor de gemeente. Zij moet meer investeren, zodat iedere vereniging de mogelijkheid krijgt om mensen met een beperking en mensen met een smalle beurs mee te laten doen. Ons motto: “Tien eurocent aan welzijn, scheelt een euro aan zorg en justitie.”

 9. Linda Weijs
 10. Linda WeijsDe gemeente Venray is een echte zorggemeente, kijk maar eens naar de hoeveelheid verschillende instellingen. Veel inwoners van Venray werken in die instellingen. De kwaliteit ligt hoog en dat moet zo blijven. De doorgeschoten marktwerking maakt dit echter heel lastig; het draait steeds vaker meer om geld dan om de mens. De SP is van mening dat dit anders kan, zorgvragers hebben recht op een goede en veilige woonvoorziening met adequate ondersteuning want Venray zorgt voor alle mensen!

 11. Huub Rademacher
 12. Huub RademacherDecennialang heeft het CDA in Limburg de dienst uitgemaakt. Dit heeft geleid tot een bestuurscultuur die gekenmerkt wordt door vriendjespolitiek en een ongekende arrogantie. Een mooi voorbeeld hiervan is de werkwijze van de huidige burgermeester. Regelmatig schoffeert hij de Venrayse bevolking en hoeven “vrienden” zich niet te houden aan de regels en afspraken. De huidige coalitie zwijgt. Hierin moet snel verandering komen en dat kan alleen met een sterke en grote SP in de raad.

 13. Monika Troch
 14. Dré Flos
 15. Wil Gommans
 16. Mieke Evers
 17. Hans Evers
 18. Albena van Rousseva
 19. Jan Hendriks
 20. Sjef Rambags
 21. Joke Brands
 22. Henri Blankers
 23. Steve Troch
 24. Marlies Vermeulen
 25. Geert-Jan Raaymakers
 26. Babu Ehamparam
 27. Fred Pelzer
 28. Bert Vermeulen

Meer lezen over de SP tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

U bent hier