h

SP zeer verbaasd over huidige coalitievorming

5 januari 2010

SP zeer verbaasd over huidige coalitievorming

Het CDA, PvdA en Samenwerking Venray hebben een nieuw coalitie-akkoord gesloten. Dit akkoord laat zien wat de drie partijen met Venray voorhebben. De SP kan dit vage, nietszeggende akkoord niet steunen. De SP vindt het een gotspe dat PP2 door het arrogante CDA buitenspel is gezet met een paar flutargumenten.

Dat het CDA de formatie wil regelen, als een van de grote winnaars, is haar goed recht. Echter PP2 was ook een winnaar en het getuigd van nogal wat arrogantie van het CDA om dan juist PP2 met argumenten als weinig stabiliteit in de de partij te negeren.
De SP vindt echter dat ook de coalitiepartners boter op hun hoofd hebben. In een verslag van het bespreken van het coalitieakkoord van 2002 moppert Busser dat Samenwerking Venray ondanks de zetelwinst buiten de coalitie werd gehouden: "Als vanouds had het CDA samen met de PvdA en − ik moet zeggen tot onze grote verbazing − de fractie Van de Vorle in de achterkamertjes al een coalitie geritseld (...) het CDA heeft nimmer de intentie gehad om met ons, de grote winnaars van de verkiezingen, tot een coalitie te komen." Nu gaat Samenwerking in de coalitie meespelen en laat men een van de winnaars gewoon buiten de boot vallen. Dit is een duidelijk signaal voor de inwoners van de nieuwe dorpen, uiteindelijk gaat het niet om het nieuwe evenwicht, maar gaat het om regeringsmacht. Wat de kiezer wilt, doet er niet toe. De SP vindt dat Het CDA de nieuwe situatie volledig heeft uitgebuit. Ze gaat in zee met twee partijen die allebei verlies hebben geleden en deze zullen naar alle waarschijnlijkheid wel naar de pijpen van het CDA moeten dansen.

Ook over het coalitie-akkoord is de SP weinig te spreken. Er zijn ruim zevenduizend woorden voor nodig om een nietszeggend, vaag en weinig concreet akkoord op te stellen. De SP mist duidelijkheid, er wordt met geen woord gerept over grote projecten als de verbouwing van het gemeentehuis en het sportpark-noord. Een richting wordt niet gegeven. De coalitie verzandt in opdrachten en onderzoeken die gedaan moeten worden maar geeft vervolgens niet aan wat er met de uitkomsten van die onderzoeken gaat gebeuren. De financiele paragraaf over bezuinigingen is zo vaag dat men er zelfs twee miljoen naast zit.
De portefeuilleverdeling is niet evenwichtig vindt de SP. Bij het CDA liggen nu veel te veel zaken die van belang zijn en de andere twee portefeuilles zijn van een pretpakketgehalte waar een gemiddelde scholier blij mee zou zijn. Verder vindt de SP het nogal raar dat het CDA een wethouderskandidaat van het PvdA wordt accepteert waar men tijdens de laatste raadsvergadering van 2009 zoveel kritiek op had.
De SP kan het huidige coalitie-akkoord niet steunen. De SP realiseert zich dat dit een symbolische afwijzing is maar zo'n vaag en algemeen akkoord is niet goed te keuren voor Venray.

Lees hier de volledige SP-tekst van de besprekingen over het coalitie-akkoord 2010 - 2014.

U bent hier