h

SP opnieuw in actie voor bezuinigingsplannen op de WSW

6 juni 2011

SP opnieuw in actie voor bezuinigingsplannen op de WSW

Opnieuw voert de SP actie tegen de onredelijke bezuinigingenplannen op de WSW van dit kabinet. Maandagochtend 6 juni om half acht staan SPers voor de poorten van de NLW in Venray. Collega’s van de afdeling Horst aan de Maas staan in Helden voor de poorten van de NLW.

De regering heeft door de financiële economische recessie allerlei plannen gemaakt om te bezuinigen. Een deel van de problemen waar de regering voor staat wordt doorgeschoven naar de gemeenten. De gemeenten schuiven de bezuinigingen door naar de burgers. Om dat te bereiken heeft de regering een conceptakkoord (Bestuursakkoord) afgesloten met onder andere de VNG (namens de gemeenten). Binnenkort moeten de gemeenten die aangesloten zijn bij de VNG, laten weten of zij in kunnen stemmen met het Bestuursakkoord. Op deze manier worden de bezuinigingen voor een groot deel neergelegd bij mensen die het al moeilijk hebben: chronisch zieken, mensen met een arbeidsbeperking, mensen in de Wajong en in de WSW.

Als gevolg van het Bestuursakkoord wordt de WSW versoberd door verlaging van de instroom en het opschroeven van de uitstroom of met andere woorden: er worden steeds minder mensen toegelaten tot de WSW en men probeert meer WSWers door te laten stromen naar een gewoon bedrijf. De WSW blijft op die manier alleen bestaan voor mensen die er al in zitten en voor mensen die een indicatie krijgen voor een beschermende werkplek. Voor mensen die op de wachtlijst staan en mensen die niet meer in aanmerking komen voor een WSW-indicatie wordt ingezet op werkgelegenheid met loondispensatie bij gewone werkgevers. Het is maar de vraag of er voldoende werkplekken beschikbaar zal komen voor de mensen die uit de boot vallen bij de WSW. Speciale maatregelen om die werkgelegenheid te stimuleren zijn niet in het regeerakkoord opgenomen. De groep die het vanwege een arbeidshandicap niet lukt om bij een gewone werkgever een baan te vinden en die niet in aanmerking komt voor beschutte werkplek, krijgt bijstand. Op de bijstand wordt ook nog eens bezuinigd. Het zal betekenen dat veel banen in de sociale werkplaatsen verloren gaan en mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. De SP vindt deze maatregelen veel te ver gaan, ze zijn onredelijk en niet gericht om mensen juist actief te houden. Dat mag nooit de bedoeling zijn!

U bent hier