h

Was Michels ethisch verantwoord bezig in dossier Wüsterveld?

23 juni 2011

Was Michels ethisch verantwoord bezig in dossier Wüsterveld?

Het dossier Wusterveld en de afhandeling ervan in de gemeenteraad riep de nodige verbazing op. Zo ook onder een va de leden van de SP. Hij stuurde een ingezonden brief naar ons en de Peel en Maas. Publicatie was op 23 juni jl..

Met verbazing heb ik de berichtgeving gelezen rondom het dossier Wüsterveld en de rol van raadslid Michels hierin. Er heeft een juridisch onderzoek plaatsgevonden naar het handelen van dhr Michels. Meteen na het uitkomen van het rapport werd er opgelucht adem gehaald: juridisch kon het allemaal door de beugel. Dit werd dan ook breed uitgemeten en tevens werd er ook maar een sneer uitgedeeld naar de oppositie (hoe durf je zoiets te doen?).
Waar echter volledig aan voorbij wordt gegaan is dat er nog meer conclusies in het rapport stonden die niet de pers hebben gehaald: één van de conclusies luidt dat er bij dhr Michels in de uitvoering van zijn diverse functies stellig sprake is van een intense behartiging van eigen belangen. Dit is volgens de wet niet verboden maar is het ook ethisch verantwoord? Een andere conclusie luidt dat de gemeente een gedragscode ontbeert. Ik denk dat het goed is dat de discussie hierover zo snel als mogelijk begint en niet pas na enkele maanden zoals gesteld is. Meestal komt van uitstel afstel.
André Flos, Venray

U bent hier