h

Intensieve Veehouderij

1 mei 2023

Twijfels SP Venray en Horst aan de Maas bij project "Grenzeloos Meten"

Foto: RUD ZL / Fijnstofmeter

Op 22 maart organiseerde de gemeente Horst aan de Maas een informatiebijeenkomst over het project “Grenzeloos Meten”. Een project dat door de provincie Limburg samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel & Maas is ontwikkeld, gericht op realiseren van een regionaal dekkend meetnetwerk met fijnstofmeters en geurbeleving met als uiteindelijk gewenst resultaat een betere luchtkwaliteit.

Lees verder
18 maart 2019

Gemeente spant het paard achter de mestkar bij verplaatsen burgerwoningen

Met 1 stem tegen, die van de SP, stemde de gemeenteraad afgelopen dinsdag 12 maart jl. In met het voorstel om, in plaats van het verplaatsen van veehouderijen, de burgerwoning te verplaatsen om de overlast van veehouderijen tegen te gaan. Voor de SP is dit de omgekeerde wereld en “het paard achter de mestkar spannen”.

Lees verder
30 juli 2018

Luchtwassers behalen rendement niet

Op 5 juli jongsleden vond er in de tweede kamer een algemeen overleg plaats over luchtkwaliteit. In dit overleg was ook aandacht voor het onlangs verschenen rapport van Wageningen UR, waarin vast is gesteld dat luchtwassers veel lagere rendementen behalen dan tot dusverre werd aangenomen.

Lees verder
27 februari 2017

Nationaal Debat Veehouderij en Gezondheid donderdag 9 maart 2017 in Deurne

Foto: Behoud de Parel / www.behouddeparel.nl

In het kader van de 2e Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 organiseert het Nationaal Burgernetwerk (betere gezondheid door minder vee) een Nationaal Debat. Met medewerking van bezorgde artsen en staatssecretaris van landbouw Martijn van Dam.

Lees verder
24 maart 2015

De VS gaat bepalen wat u gaat eten

Binnenkort op uw bord: Chloorkippen. Genetisch gemanipuleerde producten, vlees vol hormonen en antibiotica. Het vrijhandelsverdrag TTIP maakt het zelfs mogelijk dat Amerikaanse multinationals een land, Nederland bijvoorbeeld, voor de rechtbank dagen.

Lees verder
11 april 2014

Het Nieuwe Boeren: een wenkend en hoopvol perspectief?

Er ontstaat op middellange termijn een tekort aan kunstmest en alleen al om die reden proberen boeren met steeds minder van deze spaarzame stof toch zoveel mogelijk land- en tuinbouwproducten op de markt te brengen.

Lees verder
6 april 2014

Het Nieuwe Boeren: ons voedsel

De Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert op 9 april a.s. (van 19.30-22.00 uur) een informatiebijeenkomst over het “Nieuwe Boeren”. De bijeenkomst vindt plaats in de foyer van de Schouwburg van Venray.

Lees verder
14 augustus 2013

De mythe van schaalvergroting

De Werkgroep Land en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert maandag 9 september 2013 van 19.30- 22.00 uur een Symposium. De avond staat in het teken van het onlangs verschenen boek ‘Acht mythen over voedsel en landbouw’: een vurig pleidooi voor marktinterventie in de landbouw, geschreven door Jacques van Nederpelt.

Lees verder
26 augustus 2012

Talkshow: "Varkens en soja"

Op dit moment is de Floriade in volle gang. Met de Floriade staan de spotlights gericht op de agro-industrie. Diverse belangenbehartigers die kritisch kijken naar de intensieve veeteelt organiseren in het Auditorium van de Innovatoren op de Floriade een Talkshow: Varkens & Soja

Lees verder
23 juni 2011

Was Michels ethisch verantwoord bezig in dossier Wüsterveld?

Het dossier Wusterveld en de afhandeling ervan in de gemeenteraad riep de nodige verbazing op. Zo ook onder een va de leden van de SP. Hij stuurde een ingezonden brief naar ons en de Peel en Maas. Publicatie was op 23 juni jl..

Lees verder

Pagina's

U bent hier