h

Grote twijfels over locatiekeuze OJC Venray

17 oktober 2011

Grote twijfels over locatiekeuze OJC Venray

In juni werden voor de realisatie van het nieuwe jongerencentrum in Venray 3 locaties naar voren geschoven: Het scoutinggebouw, Gouden Leeuw en sportpark De Wieën. Een diepgaand onderzoek naar de locaties zou volgen. Alleen sportpark De Wieën heeft echter diepgaand onderzoek ondergaan. Dit is een van de redenen dat SP Venray grote twijfels heeft bij de locatiekeuze voor de Wieën zoals die door het College van B&W is gemaakt.

In de nota waarin de locatiekeuze wordt onderbouwd wordt partijen gevraagd in te stemmen met locatie 2 op de Wieën. Dit is een locatie verder achterop het sportpark tussen het gebouw van de atletiekvereniging en de handboogclub. Tijdens besprekingen werden de jongeren van PopPodium ineens met deze locatie werden geconfronteerd, terwijl er voor wat betreft de Wieën tot nu alleen sprake is geweest van een zichtbare locatie (locatie 1) vooraan de weg, bij de skatebaan. Opnieuw worden de jongeren niet serieus genomen, worden ze weggezet als overlastgevers en wordt hen hierom een locatie verder achterop het sportpark door de strot geduwd.

Het meest diepgaande onderzoek heeft Sportpark De Wieën ondergaan. Er is bijvoorbeeld een mooie situatietekening van beide locaties op het sportpark gemaakt. Daarnaast is er een onafhankelijk onderzoek met betrekking tot de geluidsuitstraling gedaan voor de locaties op sportpark De Wieën. Voor de Gouden Leeuw, waar al een goed geïsoleerd pand staat, is dit beiden niet gebeurd. Volgens wethouder Jansen is dit omdat het gebied De Gouden Leeuw een slechte reputatie heeft en daarom verder niet hoeft te worden onderzocht. Dit gebied heeft echter al heel lang een slechte reputatie en een eventueel nieuw jongerencentrum is wat de SP betreft een uitgelezen kans om iets aan deze reputatie te doen. Als dit de reden is om de Gouden Leeuw af te keuren als locatie had de keuze eind 2009 al gemaakt kunnen zijn. Wij kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat de jongeren onnodig lang aan het lijntje zijn gehouden.

De Gouden Leeuw is vooral afgevallen op basis van aankomende wetgeving, waarbij jongerencentra niet binnen een straal van 350 meter van een coffeeshop zouden mogen staan. De SP heeft hier tijdens de vorige commissie al vragen over gesteld. Toen leerde navraag dat jongerencentra buiten deze richtlijn vallen. De wethouder vertelde toen ook dat dit met de dag kon veranderen. Blijkbaar horen jongerencentra er nu ineens wel bij. De wet is nog in ontwerp en de Raad van State nog lang niet gepasseerd. Aan wetgeving die er niet is hoeft men zich ook niet te houden.
Op dit moment bevindt PopPodium Venray zich ruimschoots binnen deze straal. We zijn echter nog nooit geïnformeerd over drugsoverlast in relatie tot coffeeshop en PopPodium. Alsof jongeren minder blowen en de overlast minder wordt wanneer ze 400m verder naar een jongerencentrum moeten fietsen.

Laten we dit onderwerp eens toepassen op locatie de Wieën. Daar wordt op de parkeerplaats namelijk in het illegale circuit gedeald en zijn er straatraces, zo hebben we ook van de buurt kunnen horen. Wij denken dus dat de Gouden Leeuw in die zin veiliger is dan de Wieën. Er is daar ook meer sociale controle en toezicht.

In de nota staat dat mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing in gebied Gouden Leeuw er zijn, maar niet op voorhand haalbaar. Dit heeft te maken met bestaande afspraken met projectontwikkelaars en verschillende visies binnen het gebied. Op de info-avond van 6 oktober werd dit argument reeds door de wethouder teniet gedaan. Hij beweerde toen namelijk dat de gemeente bij de Gouden Leeuw niet klem zit vanwege economische belangen.

Tijdens de vorige commissie hebben we vragen gesteld over de contacten die er zijn met stichting Riddim. We hebben afgelopen dinsdag, net als de gemeente, een zeer positief gesprek gehad met deze stichting die gevestigd is op locatie Gouden Leeuw. De doelen die deze stichting nastreeft, hebben heel veel raakvlakken met die van stichting PopPodium. Het is wat ons betreft niet wenselijk dat we zometeen twee jongerenstichtingen met een ideëel doel hebben die elkaar gaan beconcurreren. Wij zien meer in een grote sterke jongerenstichting die de krachten bundelen en er samen iets moois van maken voor Jong Venray. Wij vinden het dan ook zeer de moeite waard om een samensmelting van de twee stichtingen op basis van gelijkwaardigheid serieus te gaan onderzoeken.

We zetten de voordelen en nadelen van beide locaties op basis van de bekende informatie nog eens kort op een rij:

Sportpark De Wieën

Voordelen:

 • Terrein dun bebouwd
  Fysieke ruimte aanwezig
  Goed bereikbaar
  Voldoende parkeergelegenheid
  Dichtbij Raayland
  Mogelijke samenwerking met school en sportverenigingen
  Voldoet aan eisen van activiteitenbesluit milieubeheer
 • Nadelen:

 • Weinig zichtbaar
  Weinig sociale controle
  Ver buiten centrum
  Geen functionele relatie met het gebied
  Hoogtebeperkingen i.v.m. windvang nabijgelegen molen
  Zware belasting qua verkeer
  Toenemende intolerantie hierdoor
  Dealen en straatraces op parkeerplaats
 • De Gouden Leeuw

  Voordelen:

 • Fysieke ruimte aanwezig
  Zichtbaar
  Veel sociale controle
  Goed bereikbaar
  Voldoende parkeergelegenheid
  Ligging in (uitgaans-) centrum
  Toevoeging aan cultureel aanbod
  Mogelijke samenwerking met schouwburg
  Geïsoleerd pand met voldoende uitbreidingsmogelijkheden aanwezig
  Aanwezigheid van stichting met veel dezelfde ideële doelen
  Positieve swing aan de buurt
 • Nadelen:

 • Terrein dicht bebouwd
  Slechte reputatie van bestaande horeca in de hoek
  Mogelijk in strijd met een coffeeshopwet die nog niet bestaat
 • Ontwerp raadsvoorstel locatie jongerencentrum

  U bent hier