h

Locatiekeuze jongerencentrum eindelijk aanstaande

1 oktober 2011

Locatiekeuze jongerencentrum eindelijk aanstaande

De bouw van een nieuw jongerencentrum in Venray is een al veel te lang slepende kwestie. Na het einde van de relatie tussen de gemeente en OJC Dingus, waarvoor in de jaren '90 van de vorige eeuw al plannen voor vernieuwbouw waren, stonden jongeren in Venray een hele tijd in de kou. Na de oprichting van stichting V-Kick in 2004 en het hieruit voortvloeiende stichting PopPodium Venray in 2007 zit er een tergend langzaam stijgende lijn in het jongerenbeleid van de gemeente Venray.

Na de overhaaste aankoop van café 't Podium door de gemeente in 2006, werd gekozen voor een onwerkbare constructie. Eerst werd er door de gemeente, zonder overleg vooraf met de jongeren, een contract afgesloten met een commercieel exploitant. Voor deze exploitant werd prima gezorgd, zonder het belang van jongerenstichting PopPodium in acht te nemen. Hierna gingen gemeente en exploitant om tafel met de jongeren en werden om het contract tussen gemeente en exploitant nog eens twee contracten gebouwd. Saillant is dat het laatste gedeelte van dit proces namens de gemeente werd begeleid door huidig wethouder Jansen die destijds beleidsmedewerker was. In de praktijk bleek commercieel (exploitant) en ideëel (jongerenstichting) te veel te botsen. Ondertussen bleek 't Podium als pand ook niet te voldoen. Het is onvoldoende geïsoleerd, waardoor de jongeren maximaal slechts zeven ontheffingen voor bijvoorbeeld concerten of dancefeesten konden aanvragen. De enthousiaste jongeren van PopPodium hebben deze ontheffingen ieder jaar opgebruikt, maar zouden eigenlijk meer willen hebben betekenen voor Venray. Ze werden echter onvoldoende gefaciliteerd.

In de gemeenteraadsvergadering vlak voor de verkiezingen in 2009 riep iedere politieke partij, Inventief uitgezonderd, dat het nieuwe jongerencentrum er in 2012 moest staan. Na de verkiezingen bleef het echter een hele tijd stil rondom de vorderingen. Wethouder Jansen maakte in die tijd weinig vaart, wat mede de reden was dat het overgrote deel van het bestuur van de stichting PopPodium afhaakte. Gelukkig werden deze leden vervangen door enthousiaste nieuwe vrijwillig actieve jongeren die onverminderd door gingen met organiseren van het maximum van zeven, overwegend succesvolle, grootschalige activiteiten per jaar. Hier bovenop kwam in 2010 het popfestival Bijenpop, dat sindsdien per editie meer dan duizend bezoekers trok.

Sinds dit jaar lijkt er eindelijk een beetje vaart te komen in de realisatie van het nieuwe jongerencentrum. In juni werd het programma van eisen gepresenteerd en tijdens de raadsvergadering door een overgrote meerderheid goedgekeurd. Uit een eerste locatieonderzoek kwamen drie opties naar voren: sportpark De Wieën, De Gouden Leeuw en het scoutinggebouw. Afgelopen dinsdag 27 september koos het college van B&W voor De Wieën, de locatie die al vanaf de eerste besprekingen in 2009 favoriet was bij de jongerenstichting. Op donderdag 6 oktober aanstaande wordt deze keuze verder toegelicht tijdens een info-avond voor de buurt in De Witte Hoeve. Een week later buigt de raadscommissie Maatschappelijke Diensten zich over de locatiekeuze, waarna de gemeenteraad op 1 november aanstaande een definitief oordeel velt.

U bent hier