h

Locatiekeuze nieuwbouw jongerencentrum uitgesteld

8 november 2011

Locatiekeuze nieuwbouw jongerencentrum uitgesteld

Afgelopen dinsdag 1 november zat de raadszaal volgepakt voor de vergadering van de gemeenteraad waarin besloten zou worden op welke locatie het nieuwe jongerencentrum gebouwd zal gaan worden. Vooraf gezien zou dit geen verrassing op moeten leveren, maar met de brand in ‘t Podium als excuus kreeg de avond een totaal andere wending.

Na de commissievergadering Maatschappelijke Diensten leek het erop dat, op Inventief en SP na, iedere partij zou instemmen met de locatie op Sportpark De Wieën bij het atletiekgebouw en de handboogclub.

Bij het vaststellen van de agenda stelde het CDA echter voor dit punt van de agenda te halen, omdat er door de brand in ’t Podium een nieuwe en onduidelijke situatie zou zijn ontstaan. Coalitiepartij PVDA, tevens de partij van wethouder Jansen, was ondanks de brand wel klaar om een besluit te nemen. Fractievoorzitter Bert Linskens gaf aan klaar te zijn voor de locatiekeuze, maar zou het verzoek van het CDA uiteindelijk niet tegenhouden. Hij dacht echter dat dit niet nodig zou zijn. Hij verwachtte dus dat ook zonder de PVDA-fractie een meerderheid van stemmen voor uitstel van het besluit zou zijn.

De PVDA heeft er belang bij dat het jongerencentrum in 2013 wordt gerealiseerd, zodat hun wethouder tijdens deze regeerperiode het lintje mag doorknippen en daarmee het succes kan claimen. Doordat wethouder Jansen zelf een hele tijd niet zo voortvarend optrad, na de verkiezingen van 2009 lag het proces richting nieuwbouw een hele tijd stil, en de vertraging die dit uitstel oplevert kan dit feestje voor hen wel eens wreed verstoord worden.

Ook wij als SP ondersteunden de verplaatsing van het agendapunt, maar wij vinden niet dat er een onduidelijke situatie is ontstaan. ’t Podium is afgebrand, maar de keuze voor de locatie ging tussen de Wieën en Gouden Leeuw. De Gouden Leeuw is door de wethouder en de meeste partijen hoofdzakelijk afgewezen door de mogelijke ligging binnen een straal van 350 meter van een coffeeshop, wat mogelijk in strijd is met een wet die nog niet eens bestaat. De locatie van ’t Podium ligt nog dichterbij een coffeeshop, dus het zou wel heel inconsequent zijn om nu de mogelijkheden van herbouw op deze locatie te gaan onderzoeken. Dan mag De Gouden Leeuw ook nog wel eens beter tegen het licht worden gehouden, want deze plek biedt volgens de nota over de locatiekeuze veel voordelen, zelfs meer voordelen dan De Wieën.

Daarnaast heeft men tegen de buurt van ’t Podium altijd gezegd dat dit een tijdelijke oplossing zou zijn tot 31 mei 2012, een datum die bij lange na niet gehaald zal worden. De wethouder en het overgrote deel van de politieke partijen nemen de buurt, verenigd in de Wijkraad West-Zuid, op deze manier totaal niet serieus.

Wat andere politieke partijen wel eens lijken te vergeten, is dat we het centrum voor de jongeren van Venray gaan bouwen die nu waarschijnlijk nog langer moeten wachten tot de nieuwbouw is gerealiseerd. Voorzitter Rik Gielens van Stichting PopPodium besloot ondanks de verwijdering van het agendapunt toch gebruik te maken van zijn spreekrecht. Hierin gaf hij aan teleurgesteld te zijn dat zo weinig politieke partijen interesse in zijn organisatie hadden getoond. Ook had hij verwacht dat door de brand de nieuwbouw in een stroomversnelling zou komen. Dit is voor de jongeren van PopPodium, die hun eigen pand op de Wieën al bijna voor zich zagen, dan ook een teleurstellende gang van zaken.

Verder hebben we ook nog te maken met stichting Riddim, die ondanks de positieve gesprekken met wethouder en ambtenaren, sinds de keuze voor de Wieën totaal door de gemeente wordt genegeerd. Ze zijn door de gemeente afgewezen op basis van de nog niet bestaande coffeeshopwet en zijn hierna niet meer in het proces betrokken.
Riddim heeft bij SP Venray aangegeven bereid te zijn tot een gesprek op basis van gelijkwaardigheid met stichting PopPodium. Tijdens zo’n gesprek zou onderzocht kunnen worden of er mogelijkheden zijn met betrekking tot het vormen van een sterke jongerenstichting voor alle jongeren van Venray. Dit moedigen wij van harte aan. Teleurstellend genoeg houdt PopPodium, zonder opgaaf van reden, de boot vooralsnog af. Het zou de basis kunnen zijn voor spanningen en concurrentie tussen twee stichtingen met veel dezelfde doelen. Hiermee zijn de jongeren van Venray totaal niet gebaat.

U bent hier