h

Jongerencentrum weggestopt op sportpark

17 januari 2012

Jongerencentrum weggestopt op sportpark

De gemeenteraad besloot afgelopen dinsdag 17 januari met een krappe meerderheid van 14 tegen 12 zetels voor het vestigen van het nieuwe jongerencentrum van Venray op sportpark De Wieën. Een besluit over de jongeren van Venray waar opnieuw de nodige vraagtekens bij te zetten zijn.

Afgelopen juni bleven er, uit een lange lijst van mogelijkheden, drie locaties over die uitvoerig onderzocht zouden worden. Deze locaties waren sportpark De Wieën, de Gouden Leeuw en het scoutinggebouw aan de Oostsingel. Eind september nam het College van B&W het besluit voor locatie 2 op sportpark De Wieën. Waar locatie 2, verder achterop het sportpark, ineens vandaan kwam, is nog steeds een raadsel. Zelfs voor de jongeren van stichting PopPodium is dit een grote negatieve verrassing geweest. Zij hadden tot dan toe met de gemeente slechts over een locatie voor aan de Zuidsingel gesproken. Aangezien voor deze jongerenstichting alleen een snelle start van de bouw van het jongerencentrum telt, is men hier braaf in mee gegaan.

Bij bestudering van de nota waarop het besluit van B&W voor de locatie gebaseerd is, blijkt dat er geen gelijkwaardig en diepgaand onderzoek heeft plaatsgevonden. De Gouden Leeuw werd aan de kant geschoven op basis een aantal vage, niet onderzochte en onderbouwde tegenargumenten. Het aantal argumenten dat voor de Gouden Leeuw sprak, waren er zelfs meer dan voor sportpark De Wieën. Het grootste argument dat B&W tegen de Gouden Leeuw gebruikte, de mogelijke invoering van een afstandscriterium van 350 meter tot een coffeeshop, lijkt uit de lucht te zijn gegrepen. In relatie tot de mogelijke invoering van deze wet, heeft de minister het slechts over scholen gehad. Het woord jongerencentrum is nergens in de betreffende stukken terug te vinden. Dit is B&W, en de verantwoordelijk wethouder in het bijzonder, zeer kwalijk te nemen.

Eind oktober woedde er een brand in de huidige locatie van het jongerencentrum, café 't Podium aan de Kruisstraat. Hierna werd in de raadsvergadering in november besloten de locatiekeuze uit te stellen tot januari. In december kwam het CDA met de mededeling voor herbouw van het jongerencentrum aan de Kruisstraat te gaan. Dit zou geld besparen en tijdwinst opleveren. Begin januari kwam het CDA met een nota om hun standpunt te onderbouwen. Ook dit was wat de SP betreft geen stuk om een definitief besluit op te baseren. De SP pleitte tijdens de raadsvergadering voor het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar eventuele herbouw op de Kruisstraat en een fatsoenlijk onderzoek naar de locatie Gouden Leeuw zodat de raad een afgewogen besluit zou kunnen nemen. Een raadsmeerderheid besloot hier niet meer op te willen wachten en koos ervoor in het besluit van B&W mee te gaan. Dit onvoldoende afgewogen besluit zou de gemeente, maar vooral de jongeren van Venray nog wel eens duur kunnen komen te staan.

U bent hier