h

Talkshow: "Varkens en soja"

26 augustus 2012

Talkshow: "Varkens en soja"

Op dit moment is de Floriade in volle gang. Met de Floriade staan de spotlights gericht op de agro-industrie. Diverse belangenbehartigers die kritisch kijken naar de intensieve veeteelt organiseren in het Auditorium van de Innovatoren op de Floriade een Talkshow: Varkens & Soja

De Talkshow is een onderdeel van een groter project. In Brazilië (Mato Grosso) worden filmopnamen gemaakt om de problematiek van de kleine boeren en de inheemse bevolking (indianen) in beeld te brengen. Vertegenwoordigers van NGO's in Brazilië - die zich bezig houden met de situatie van de kleine boeren en Indianen in combinatie met onder andere de soja-problematiek - worden uitgenodigd naar Nederland te komen om de bevolking van Nederland en diverse organisatie (politieke partijen, landbouworganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking) inzicht te geven wat verderop in de wereld gebeurt, om in Nederland een stuk vlees op de bord van de consument te krijgen. En de Talkshow maakt een belangrijk onderdeel uit van dit project. Informatie over de Talkshow kunt u verderop op deze pagina lezen.

De Talkshow wordt gehouden in het Auditorium van de Innovatoren op de Floriade op 1 oktober 2012, begint om 19 uur (tot ca. 22 uur) en is georganiseerd door: Oxfam/Novib, Milieudefensie, SP, de Werkgroep Land- en Tuinbouw, Vereniging Behoud de Parel en Wiek Lenssen Filmprodukties.

Lees hier het gehele artikel: TALKSHOW OP FLORIADE: "Varkens en soja"

www.behouddeparel.nl

U bent hier