h

SP publiceert Maaslijnonderzoek: Dood spoor of dubbel spoor

3 september 2012

SP publiceert Maaslijnonderzoek: Dood spoor of dubbel spoor

Sinds december 2006 verzorgt Veolia de treindienst op de Maaslijn, de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. Aanvankelijk ging dit met horten en stoten. De treinen waren oud, klein, vies, te warm of juist te koud en bijzonder storingsgevoelig. Hierdoor was de dienstregeling op sommige momenten een puinhoop. De komst van de nieuwe treinen was een enorme verbetering. Dit merkten veel mensen, hierdoor nam zowel het aantal reizigers als de waardering voor de spoorlijn flink toe. Tijd voor een dubbel spoor?
De Maaslijn; dood spoor of dubbel spoor?

Inmiddels dreigt de Maaslijn bijna aan haar succes ten onder te gaan. In de spits zitten de treinen overvol
en met name in Boxmeer, Cuijk en Mook Molenhoek blijven regelmatig mensen achter op het perron omdat
de trein te vol is.

Een toenemend aantal klachten van reizigers vormde voor de SP aanleiding om een onderzoek onder de
gebruikers van de Maaslijn te houden. We wilden weten of de mensen die tussen Nijmegen en Roermond
in de trein stappen vinden dat er te weinig zitplaatsen zijn en of ze het een probleem vinden om in een
soms overvolle trein te reizen.

“De treinen van Veolia zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Toch kan ik vaak niet met mijn rolstoel in de trein, simpelweg omdat het te druk is.”

Eind mei 2012 (week 21) hebben ongeveer vijftig SP’ers uit Brabant, Gelderland en Limburg op nagenoeg alle stations reizigers een korte vragenlijst in laten vullen. In totaal werden bijna 1700 vragenlijsten ingevuld. De uitkomsten vormen de basis voor het Maaslijnrapport. Tijdens het onderzoek heeft de SP veel persoonlijke
verhalen gehoord. Mensen zien soms op tegen de reis in een overvolle trein en balen van vertragingen en uitval
van treinen. Toch is er ook waardering voor de manier waarop vervoerder Veolia zo veel mogelijk treinen laat rijden.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat een meerderheid van de reizigers de drukte een probleem vindt. Twee derde van de reizigers op de Maaslijn vindt dat er te weinig zitplaatsen in de treinen van Veolia zijn. Ruim de helft van de ondervraagde reizigers vindt dit een probleem. Door de drukte maakt bijna een derde van de reizigers regelmatig gebruik van een alternatieve reisroute of een alternatief vervoersmiddel.

“Ik heb geen zin om als sardientjes in een blik te zitten en reis daarom vaak via Eindhoven en Den Bosch naar Nijmegen.”

Op alle stations waar vragenlijsten zijn ingevuld vindt een meerderheid van de reizigers dat er te weinig zitplaatsen zijn. Uitschieters zijn de stations in Brabant (Cuijk en Boxmeer) en Mook Molenhoek, waar 68 tot 80 procent van de ondervraagden zegt dat er te weinig zitplaatsen zijn in de treinen op de Maaslijn. Op deze stations vinden de meeste reizigers de drukte een probleem. Uitschieter is Boxmeer, hier vond bijna 70 procent van de ondervraagde reizigers de drukte problematisch. In Venray hebben de minste mensen moeite met de drukte, nog geen 40 procent. De Maaslijn-enquête was ook via internet in te vullen, 125 mensen vulden op internet de vragenlijst in. Deze mensen waren het meest kritisch over de drukte op de Maaslijn. Bijna 90 procent van hen vindt de volle treinen een probleem.

Om de drukte op de Maaslijn te verhelpen is uitbreiding van het baanvak nodig. Dit betekent dat er een extra spoor moet worden aangelegd. Niet Veolia, maar de landelijke overheid, de provincies en spoorbeheerder ProRail zijn hier verantwoordelijk voor. Ze hebben de sleutel in handen voor het oplossen van de problemen op de Maaslijn.

Lees hier het gehele rapport "De Maaslijn; dood spoor of dubbel spoor"

U bent hier