h

Handtekeningenactie SP voor verdubbeling Maaslijn.

7 oktober 2012

Handtekeningenactie SP voor verdubbeling Maaslijn.

Eind mei 2012 heeft de SP fractie in Provinciale Staten, in samenwerking met alle SP afdelingen gelegen aan de zogenaamde Maaslijn van Roermond tot en met Nijmegen een enquête gehouden naar aanleiding van klachten over de toegenomen drukte op deze spoorverbinding. Tijd om opnieuw de steun van de reiziger te vragen.

De Maaslijn; dood spoor of dubbel spoor?
De resultaten van dit onderzoek zijn aangeboden aan gedeputeerde Van der Broeck en de heer de Beer, directeur van Veolia. Het rapport is na te zien op www.maaslijn.nu.

De resultaten van de enquête waren helder. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat een meerderheid van de reizigers de drukte een probleem vindt. Twee derde van de reizigers op de Maaslijn vindt dat er te weinig zitplaatsen in de treinen van Veolia zijn. Ruim de helft van de ondervraagde reizigers vindt dit een probleem. Door de drukte maakt bijna een derde van de reizigers regelmatig gebruik van een alternatieve reisroute of een alternatief vervoersmiddel.

De uitslag van de enquête ondersteunt de analyse van de SP dat spoorverdubbeling de enige manier is om de problemen op de Maaslijn structureel op te lossen. Door het spoor te verdubbelen kunnen er meer treinen rijden, is het gemakkelijker om sneltreinen te laten rijden en wordt voorkomen dat één vertraagde trein de dienstregeling voor uren in de war schopt.

Gedeputeerde Van der Broeck onderkent inmiddels het probleem. Hij heeft de conclusies van het SP rapport overgenomen en heeft aangegeven dat hij in Den Haag gaat pleiten voor verdubbeling van dit spoortraject.
De SP gaat de gedeputeerde Van der Broeck in zijn streven ondersteunen door handtekeningen van reizigers op te halen. Doel is om de verdubbeling van de Maaslijn hoog op de agenda te laten staan. We gaan hiervoor op woensdag 10 oktober a.s. de reizigers vragen om dit met een handtekening te ondersteunen.

U bent hier