h

Voorstel SP voor raadsenquête Floriade krijgt geen steun in gemeenteraad

9 februari 2013

Voorstel SP voor raadsenquête Floriade krijgt geen steun in gemeenteraad

De SP heeft dinsdagavond 5 februari jl. in de gemeenteraad ingestemd naar een onafhankelijk onderzoek van de Floriade. Duidelijk moet worden of de Floriade een debacle is, hoe de financiële situatie heeft kunnen ontstaan en of de Floriade datgene heeft opgeleverd waarvoor de Floriade ooit bedoeld is geweest.

De SP stelde tijdens de handelingen in de raad voor om een raadsenquête te houden. Ronald van Hal: “We vinden het allereerst belangrijk dat er een onderzoek komt met betrekking tot de Floriade. Datgene wat we nu weten, de antwoorden op vragen die we eerder gesteld hadden maar ook de vele onduidelijkheden roepen bij ons nog meer vragen op dan de antwoorden die we krijgen. We moeten ons realiseren dat de Floriade een megaproject was. Er zijn door de samenwerkende gemeenten miljoenen in gestopt en de verwachtingen waren torenhoog. Dit is voor ons de grootste reden om te kiezen voor een raadsenquête. Natuurlijk is het ook een zwaar middel maar dit vonden we gerechtvaardigd. Een raadsenquête geeft je mogelijkheden om verantwoordelijke personen, getuigen en deskundigen onder ede te horen bijvoorkeur in het openbaar.

“Ik heb in de raad gesteld hoe ik mij de Floriade over tien jaar zou herinneren. Ik kon me niet voorstellen dat ik dan denk aan die mooie tentoonstelling die veel voor de regio heeft opgeleverd. Als ik aan de Floriade denk dan is het eerste wat me te binnenschiet de lijken die de afgelopen maanden uit de kast zijn gekomen; het miljoenentekort, de onduidelijke rol van de wethouders, het snelle vertrek van directeur Beck. Uiteraard viel coalitiepartner CDA over ons heen, die willen zich alleen positief uitdrukken over de Floriade. Maar hoe de Floriade er nu voorstaat dan lijken dit allemaal tekenen van wanbeleid en slecht inschatten van risico’s. In plaats van een gouden beker krijgen we een messing speldje. Dat vindt ik toch wel een groot verschil.

“Ons voorstel tot een raadsenquête kreeg onvoldoende steun. Alleen oppositiepartner PP2 wilde met ons meegaan maar alleen in een later stadium. Daarin is uitgekomen dat er nu een wat meer algemeen onderzoek komt door een onafhankelijke instantie. De precieze details moeten nog ingevuld worden. We moeten verder nog onderzoeksvragen formuleren die we voor 22 februari moeten aanleveren.”

Het onafhankelijk onderzoek moet rond de zomer worden afgerond en gepresenteerd worden aan de raad. Ronald van Hal: “We blijven op scherp, als het onderzoek nog steeds vragen oproept zullen we doorgaan en blijven aandringen op een raadsenquête. We vinden het nog steeds niet kunnen dat met zoveel belastinggeld onaanvaardbare risico’s genomen worden. Met de komende begroting zal ook de Floriade met hele grote zekerheid een flinke stempel drukken!”

U bent hier