h

Is er gebrek aan belangstelling voor het Greenpark in Venlo?

3 april 2013

Is er gebrek aan belangstelling voor het Greenpark in Venlo?

Is er wel voldoende belangstelling van bedrijven voor het Greenpark Venlo? De SP vraagt zich dat openlijk af na een aantal artikelen in de media. Tijd voor vragen aan het College van B&W.

Dagblad de Limburger berichtte op zaterdag 16 maart jl. over een gebrek aan belangstelling van bedrijven voor Greenpark Venlo. Dit is het voormalige Floriadeterrein. Volgens de berichtgeving zou in het gunstigste geval het verlies in 2024 oplopen tot 2,7 miljoen euro, in het ongunstigste geval zou sprake zijn van een tekort van 10,9 miljoen euro. Dan zou wel alle grond binnen tien jaar verkocht moeten zijn en is er geen rekening gehouden met extra investeringen. Verder zou uit onderzoek door DTZ Zadelhoff blijken dat er voor Venlo geen kantoormarkt was terwijl bij de planningen van het gebruik van het terrein men uit ging van voornamelijk kantoorgebouwen.
Nu wil men veel geld steken in de ontwikkeling van een campus waarbij de provincie Limburg fors gaat bijspringen met gemeenschapsgeld. Daarnaast zal bij niet verkopen van grond de rentelasten nog verder stijgen. Volgens de krant ligt een miljoenendebacle voor de hand.

De SP wil van het college weten of men zich in de artikelen herkent en de berichtgeving correct is. Verder wil de SP weten of het college bekend is met het onderzoek van DTZ Zadelhoff uit 2008 en of het klopt dat de provincie Limburg “royaal” zal bijdragen bij de ontwikkelingen van een campus van bedrijven en instellingen op Greenpark. De SP wil dat de gemeenteraad schriftelijk wordt geïnformeerd over de totale investeringen die gedaan zijn in de Floriade door de gemeente Venray en wat de verwachte verliezen zijn tot en met 2024.
Uit een artikel van de Gelderlander blijkt dat de gemeente Gennep overweegt om zich terug te trekken uit Greenpark. Dit brengt voor Venray risico's met zich mee en de SP is benieuwd wanneer het college de raad hierover gaat inlichten.

De antwoorden op deze vragen zullen de eerstvolgende raadsvergadering worden besproken.

Zie hier de artikelen uit het Dagblad de Limburger van 16 maart 2013 en Dagblad de Gelderlander van 20 maart 2013 jl.

U bent hier