h

De mythe van schaalvergroting

14 augustus 2013

De mythe van schaalvergroting

De Werkgroep Land en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert maandag 9 september 2013 van 19.30- 22.00 uur een Symposium. De avond staat in het teken van het onlangs verschenen boek ‘Acht mythen over voedsel en landbouw’: een vurig pleidooi voor marktinterventie in de landbouw, geschreven door Jacques van Nederpelt.

Het doel van de avond is het uitdiepen van en het vormen van een visie over het onderwerp en het bespreken van de vrije markt t.o.v. protectie/bescherming van de markt en de mythen hieromtrent. Op dit moment staan de ontwikkelingen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in Europa en de WTO-onderhandelingen in Europa en de VS volop in de belangstelling.

De avond is bedoeld voor ieder die belangstelling heeft voor de landbouw en ons voedsel. We denken hierbij vooral aan leden van de provinciale en gemeentelijke politiek, boeren, burgers en buitenlui.

Aanmelden wordt op prijs gesteld, toegang is gratis.

Op maandag 9 september 2013 van 19.30- 22.00 uur in het Café-zalencentrum de Leste Geulde De Noordsingel 75 5961 XW in Horst (L) tel: 077 3984190.

Informatie over deze avond en aanmelding: www.horst.sp.nl, Paul Geurts (tel: 077 8516490, email: geurts1@home.nl) en Riky Schut (tel: 077 4631806, email: jhjschut@hetnet.nl)

Programma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 19.30 uur: Welkom door Paul Geurts, voorzitter Werkgroep Land- en Tuinbouw.
  • 19.40 - 20.00 uur: Inleiding door Jacques van Nederpelt, lid ABC en auteur van het boek. Hij werkte als ontwikkelingswerker, onderzoeker en landbouwdocent in West Afrika en later in Nederland.
  • 20.00 – 20.30 uur: Vier sprekers geven een reactie op de inleiding, vanuit de politiek of de praktijk:
  • Geert Kroes, melkveehouder en bestuurslid van de Nederlandse Melkvee Houders Vakbond NMV.
  • Keimpe van der Heijden, ex-akkerbouwer en bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond NAV.
  • Johan Vullings, scharrelvarkenshouder(Livar) en lid van de Werkgroep.
  • LTO-bestuurslid en/of politicus op gemeentelijk /landelijk/provinciaal niveau nader bericht hierover volgt.
  • 20.30- 20.45 uur: Gelegenheid voor korte informatieve vragen.
  • 20.45 –21.00 uur: Pauze
  • 21.00 – 22.00 uur: Na pauze forumdiscussie en vragen vanuit het publiek in de zaal.

 

U bent hier