h

De idealen van Jan

13 februari 2014

De idealen van Jan

Jan Hendriks zette een school op in Cuba en een medische post in Nicaragua en was actief betrokken in solidariteit comités voor landen als  Zuid-Afrika en Chili. Momenteel zet hij zich samen met zijn vrouw Alda Haegens (Venrayenaar van het jaar in 2011) in voor een project in San Mateo in Guatemala en voor een sociaal Venray. Op 19 maart voert hij de SP-lijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Hendriks (1955) is geboren en getogen in Venray. Hij werkt al 26 jaar in logistieke wereld en is nog  langer politiek actief ‘om de onrechtvaardigheid in de wereld aan te pakken’. Voor de PSP zat hij eerder al twee jaar in de Venrayse gemeenteraad.

Wat verwacht hij van een nieuwe periode als raadslid?

‘Ik verwacht een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van mijn socialistisch ideaal. De onrechtvaardigheid is nog lang niet de wereld uit. Toen ik begin jaren ‘80 voor de PSP in de raad zat, waren er zaken waarvoor veel mensen de straat op gingen. Politiek is nu veel meer handjeklap: als jij dit doet voor mij dan doe ik dat voor jou. Wat ik graag wil, is het debat opzoeken, dat mis ik wel als ik nu naar de gemeenteraad kijk. Politiek is voor mij een kwestie van keuzes maken, niet van   handjeklap. Ik zit niet voor mezelf in de raad maar voor de idealen van de SP, wat ook mijn idealen zijn. Verder hou ik van veel humor, er mag best goed gelachen worden in de raad.’

Jullie hebben drie thema’s uitgeroepen tot speerpunten bij de verkiezingen: zorg, armoede en wonen. Laten we ze eens een voor een langs lopen. Zorg...

‘In de zorg wordt het moeilijk om te voorkomen dat veel mensen in de knel komen. Het kabinet van VVD en PvdA schuift belangrijke zorgtaken naar de gemeenten toe: jeugdzorg, dagbesteding, begeleiding, maar geeft er niet het geld bij om de taken goed uit te kunnen voeren. Het zal een hele strijd worden om te zorgen dat de mensen in Venray toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onze actie voor behoud van de nachtapotheek is een voorbeeld van wat vaker zal gebeuren. We kregen veel signalen van mensen die bang waren dat de nachtapotheek voorgoed zou sluiten. We staken daar een stokje voor door direct een petitie te starten. Door druk van de SP voelde de apothekers, huisartsen en de gemeente zich genoodzaakt om met elkaar te  onderhandelen. Dit laat trouwens ook meteen de voordelen zien van een landelijke partij. Onze lijnen naar ‘Den Haag’ zijn kort, we kunnen altijd een beroep doen op de kennis die daar is, of een thema dat in Venray speelt in de  Tweede kamer aankaarten. Kortom: we willen zorg zonder zorgen, daar zetten we ons 100 procent voor in.’

 Thema twee: armoede....

‘De voedselbank lijkt de snelst groeiende bank van Venray te worden. We willen dat de armoede in Venray actief wordt aangepakt. In ieder geval moet het geld dat we van de regering krijgen voor armoedebestrijding ook volledig daaraan besteden en verder moeten we kijken wat er aan middelen extra beschikbaar is om iets aan de armoede te doen. Dat betekent dat wij andere keuzes maken dan het gemeentebestuur. Wat ons betreft gaat het geld niet naar projecten als de Floriade en een Cultuurhuis die alleen maar geld kosten en niets opleveren.’

En tenslotte wonen. Wat willen jullie daarmee?

‘We blijven strijden voor meer goede, betaalbare huizen. Die zijn er in Venray te weinig. We willen geen prestatieafspraken waar de woningstichting zich vervolgens toch niet aan houdt. We willen contracten waarin precies staat wat de woningstichting moet doen, en waar we haar aan houden.’

Waarom doen de mensen in Venray er volgens jou goed aan om op de SP te stemmen?

‘Als je nooit op de SP stemt, zal er ook nooit wat veranderen in de Venrayse politiek. Venray heeft echt een sterke SP nodig. Onze partij kom je vier jaar lang tegen in de buurten van Venray. We doen er onderzoek naar de leefomstandigheden en pakken met de mensen de problemen aan. We hebben een hulpdienst voor de kleinere problemen waar mensen niet uitkomen en wijzen de weg als dat nodig is. Op het moment dat je ons nodig hebt, zijn we er!’

U bent hier