h

SP in actie tegen afbraak NLW

28 februari 2014

SP in actie tegen afbraak NLW

Afgelopen donderdag 27 februari jl. hield de SP voor de poorten van de NLW een actie tegen de afbraak van de Sociale Werkplaatsen. Kaarten 'Groeten uit...' werden uitgedeeld.

De actie bij de NLW komt niet uit de lucht vallen. De SP stemde in de raadsvergadering van 25 februari jl. tegen de decentralisatienota 'Decentralisatie maatschappelijke taken'. Een symbolisch nee zegt raadslid Ronald van Hal: "Met ons nee in de afgelopen raadsvergadering wilde we een punt maken tegen het afbraakbeleid van Rutte. Niet dat we daarmee de wet die er aan gaat komen ongedaan kunnen maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer (VVD, PvdA, D66, CU en SGP) hebben kortgeleden voor de Participatiewet gestemd. Weer is een stukje beschaving in de uitverkoop gezet en wordt de tweedeling in onze maatschappij weer een stukje groter gemaakt. Echt schandalig en daar werkt de SP ook lokaal niet aan mee."

Met de komst van de Participatiewet wil het kabinet Rutte landelijk twee miljard bezuinigen op mensen met een arbeidsbeperking. Dat is ook het uitgangspunt van de deze wet vindt Ronald van Hal: "Het gaat echt niet om dat iedereen meetelt, meedoet en bijdraagt. Het zijn botte keiharde bezuinigingen. Niet de mensen staan centraal maar de centen!"

Vanaf 2015 worden er geen nieuwe mensen meer toegelaten in de sociale werkvoorziening. Ook zullen 70 duizend van de 100 duizend plekken worden geschrapt en moeten alle 240 duizend jonggehandicapten worden herkeurd. Mensen die 'arbeidsvermogen' hebben worden vanaf 2018 met 5% gekort op hun jonggehandicaptenuitkering, wel kunnen ze hun Wajong behouden. Als je vanaf 2015 nog geen Wajonguitkering hebt val je onder de bijstand. Een aanzienlijke verslechtering voor een groep die het toch al erg kwetsbaar is. Deze groep mensen wordt volledig uitgeperst ten gunste van de mensen die het toch al breed hebben hangen. De SP wil gelijke kansen op werk en inkomen daarom zal de SP dit afbraakbeleid ook lokaal niet steunen.

Ronald van Hal: "We roepen iedereen op om samen een vuist te maken tegen deze foute plannen. Er is een speciaal platform voor opgericht: Armoede werkt niet. Ik zou zeggen, sluit je aan!"

Alles over Armoede werkt niet kun je vinden op de site: armoedewerktniet.nl

U bent hier