h

Protestbijeenkomst SP en werknemers De Zorggroep

12 april 2014

Protestbijeenkomst SP en werknemers De Zorggroep

De SP-afdelingen Horst aan de Maas, Venlo, Venray en Roermond organiseren samen met werknemers van de Zorggroep en Abvakabo op donderdagavond  1 mei een protestbijeenkomst in verband met de ontslagen bij De Zorggroep.

Eén van de sprekers op de protestbijeenkomst is Henk van Gerven, lid van de Tweede Kamer voor de SP. De precieze locatie voor de protestbijeenkomst moet nog vastgesteld worden.

Enquête

Vanuit de Tweede Kamerfractie van de SP is een oproep uitgegaan om een enquête in te vullen over de zorg. Vanuit werknemers van De Zorggroep zijn talrijke reacties binnen gekomen. Reden om deze medewerkers uit te nodigen voor een besloten bijeenkomst op 10 maart. Daar zijn de enquêtegegevens door de aanwezige werknemers verder aangevuld. De werknemers vertelden dat afdelingen worden gesloten omdat er geen instroom meer komt. Ook werd gemeld dat er nu al te weinig personeel is, waardoor bij ziekte van medewerkers diensten niet kunnen worden ingevuld (de nachtdienst moet bijvoorbeeld blijven als de ochtenddienst zich onverhoopt ziek meldt). Terugvallen op “hulptroepen” is bijna onmogelijk. Dit verhoogt de werkdruk bij medewerkers en de zwaarte van de te verlenen zorg neemt toe. Ook komen er steeds meer vrijwilligers die wel van goede wil zijn maar niet de juiste zorg kunnen geven. Dit is niet altijd verantwoord. De kwaliteit van de geboden zorg holt hierdoor achteruit. Van medewerkers wordt steeds meer verwacht om “het” er allemaal maar bij te doen zoals de ondersteuning van vrijwilligers. Onlangs – zo meldden werknemers van De Zorggroep verontwaardigd bij de SP – ontvingen medewerkers die hun ontslag al aangezegd hebben gekregen, het verzoek of ze bij De Zorggroep  vakantiewerk willen komen doen tot september!

Protestbijeenkomst

Op de bijeenkomst van 10 maart is afgesproken om op 1 april een vervolgbijeenkomst te plannen om te bekijken welke mogelijkheden er zijn, om het tij te keren bij De Zorggroep. Op deze bijeenkomst – waar de AbvaKabo ook vertegenwoordigd was – is besloten om een protestbijeenkomst te organiseren op donderdag 1 mei. De SP is nu volop bezig die protestbijeenkomst te organiseren. Sprekers worden benaderd, een geschikte locatie wordt gezocht en binnenkort – als de locatie bekend is - wordt een flyer verspreid onder alle werknemers van De Zorggroep, om hen uit te nodigen voor de protestbijeenkomst.

Reactie toevoegen

U bent hier