h

Actie: red de zorg, stop de afbraak

3 oktober 2014

Actie: red de zorg, stop de afbraak

Op 6 oktober organiseren een aantal SP-afdelingen in Limburg - waaronder de SP Venray - een hartelijk welkom aan staatssecretaris Van Rijn. Van Rijn komt rond 9.00 uur aan bij het Stadhuis in Roermond. De actie is gericht tegen het huidige kabinetsbeleid dat leidt tot afbraak van de zorg.

De regering heeft besloten flink te bezuinigen op de zorg en een groot deel van de verantwoordelijkheid voor die zorg door te schuiven naar de gemeenten. Dat lijkt helemaal mis te gaan. Daarom maakt staatssecretaris Van Rijn een tour door het land. Hij organiseert op een tiental plaatsen in het land bijeenkomsten om met verantwoordelijke wethouders te praten over de uitvoering van zijn beleid. Op 6 oktober komt hij ook naar Limburg, om precies te zijn: in Roermond.

Als dit kabinet zijn zin krijgt is er voor onze ouderen straks nauwelijks plek meer in verzorgingshuizen, terwijl er op de thuiszorg keihard bezuinigd wordt. Ouderen worden aan hun lot overgelaten en zijn straks aangewezen op familie en vrienden. Ook mensen met een beperking en mensen in de geestelijke gezondheidszorg gaan harde klappen krijgen. Op begeleiding en verzorging wordt fors bezuinigd. VVD en PvdA breken onze verzorgingsstaat in rap tempo af.

Ouderen en mensen met een beperking zijn de dupe. Tienduizenden mensen die in de zorg werken komen op straat te staan. Zorgtaken komen bij de gemeenten terecht, die veel te weinig tijd hebben om zich daar goed op voor te bereiden.

Ook de jeugdzorg moet binnenkort door de gemeente worden geregeld. Door de grote onzekerheid over wat de gemeente wel en niet kan en de grote bezuinigingen die hiermee gepaard gaan, dreigen veel kinderen het kind van de rekening te worden.

De SP heeft een oproep gedaan om naar de bijeenkomst met Van Rijn in Roermond te komen. Om de staatssecretaris te laten weten dat de mensen niet willen dat honderden verzorgingshuizen gesloten worden, de jeugdzorg een chaos wordt, de thuiszorg te maken krijgt met een enorme bezuiniging en duizenden zorgmedewerkers ontslagen worden! Deelnemers aan de actie verzamelen zich maandagmorgen vanaf 9:30 uur bij het NS-station in Roermond.

Reactie toevoegen

U bent hier