h

De zorg komt naar u toe

31 oktober 2014

De zorg komt naar u toe

In het programma Nieuwsuur van dinsdagavond 28 oktober jl. laten een aantal direct betrokkenen bij het decentralisatieproces van de zorg naar de gemeenten, zien dat het om veel omvangrijkere bezuinigingen gaat dan tot nu toe door de overheid wordt voorgesteld. Sjef Rambags, oud-directeur Thuiszorg Noord Limburg ziet het met lede ogen aan.

“Ten opzichte van 2014 wordt geen 3% maar 10 tot 40% op het budget bezuinigd in 2015! Desondanks vertelt Annemarie Jorritsma, in haar functie van voorzitter van de VNG, heel opgewekt dat cliënten in 2015 op dezelfde hulp kunnen rekenen als dit jaar. In feite wordt die korting van 10 tot 40% (waarvan een fors deel overheadkosten) door de centrale overheid, via de gemeente op het bord van de mantelzorg gedeponeerd. Nu zou je verwachten dat een gemeenteraad zich echt zorgen gaat maken over de noodzakelijke ondersteuning van die toch al vaak overbelaste mantelzorger. Tenslotte “verdient” die in incidentele gevallen, bij voorkoming van bijvoorbeeld opname van een cliënt in een verpleeghuis, tienduizenden euro op jaarbasis. Er zou dus alle aandacht besteedt moeten worden aan coaching, scholing, respijtzorg (hulp als vervanger van de mantelzorger waardoor die zijn/haar hobby een dagdeel in de week kan uitvoeren) en een ruimhartige maatschappelijke waardering van mantelzorgers. In de Venrayse gemeenteraad lijkt echter de meest prangende vraag te zijn of een mantelzorger per jaar 150 euro mag toucheren voor haar/zijn onbetaalbaar maatschappelijk werk. Tijdens de discussie daarover vroeg het CDA om een korte pauze voor intern beraad. De uitkomst daarvan was dat het bedrag van 65 duizend euro, bestemd voor een blijk van waardering voor mantelzorgers, wel gemaximeerd moest worden. Tijdens dit soort debatten denk ik in een soap terecht gekomen te zijn. Ik kan er niet om lachen en niet om huilen; ik maak me echt veel zorgen om de zorg.”

Reactie toevoegen

U bent hier