h

SP biedt petities bomenkap aan college aan

4 november 2014

SP biedt petities bomenkap aan college aan

De SP zal vanavond bij de begrotingsbehandeling de getekende petities tegen de bomenkap aan het college aanbieden en raad iedereen aan die tegen het bomenkappen in haar straat of wijk is om bezwaar te maken.

Ruim 266 mensen lieten zich via de petities horen dat ze het plan om bijna 850 bomen te kappen als bezuinigingsmaatregel een absurd plan vinden. Veel mensen gaven via de petities aan waarom ze het een absurd plan vinden: “Krankzinnig idee om te bezuinigen op gezonde bomen! Ik fiets al 40 jaar elke dag over de prachtig groene Merseloseweg en heb nog nooit last van omhoog komend asfalt gehad. En is dat in de toekomst wel het geval, dan neem ik dat voor lief. Ik wil van deze mooie bomen blijven genieten!” of: “onbegrijpelijk en getuigend van een totaal gebrek aan visie en bewustzijn over de noodzaak van een groen leefklimaat voor zowel het fysieke en mentale welzijn zowel binnen als buiten onze gemeente. Geld blijkt steeds weer de grootste drijfveer om (stompzinnig en respectloos) te handelen.” Iemand anders schrijft in de petitie: “Geen kap van gezonde bomen, tenzij verkeersveiligheid in het geding is, of ernstige schade aan het wegdek! Bomen vertegenwoordigen een WAARDE voor ons allen. Bomen dragen bij aan de luchtkwaliteit. Bomen dragen bij aan rust en groene geborgenheid in de wijk.... Bomen dragen bij aan ons Bruto Nationale Geluk!!! Ook de volgende generaties hebben een groene gemeente nodig om gezond te kunnen leven!”

De SP zal vanavond een motie indienen samen met oppositiepartners PP2 en InVENtief. Ronald van Hal: “Op dit moment zien we dat bomen eigenlijk willekeurig gekapt worden. Wortelopdruk van bomen was een argument om bomen te kappen. Op de Merseloseweg hebben bewoners terecht hiertegen bezwaar gemaakt. Een gemeenteambtenaar oordeelt nu dat de wortelopdruk wel meevalt. Dus blijkbaar is het argument bomen te kappen omdat ze schade veroorzaken helemaal niet zo hard als wordt beweerd. Ik raad iedereen aan die tegen het kappen van bomen is bezwaar te maken.”

Overigens wil dat nog niet zeggen dat er dan geen bomen gekapt meer gaan worden. De gemeente wil de bezuiniging inboeken. Dat betekend dat waar bomen gered worden door bezwaarmakers ergens anders weer bomen worden gekapt. Dit vindt de SP niet kunnen.”

De gemeenteraad zal vanavond 4 november om 19 uur in het gemeentehuis starten. De petities zullen aangeboden worden tijdens de algemene reacties op de algemene beschouwingen.

Reactie toevoegen

U bent hier