h

SP herdenkt omgekapte bomen met Dodenmars

25 november 2014

SP herdenkt omgekapte bomen met Dodenmars

De SP hield zaterdag 22 november a.s. in het winkelcentrum van Venray een dodenmars, ter herinnering aan de 805 bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden of inmiddels al gekapt zijn. Het werd een bezienswaardigheid.

Gewapend met fiets, aanhanger met daarop een lijkkist omhult met een spanlaken. Het leek veel weg te hebben van een droevige gebeurtenis en dat moest het ook zijn. Ronald van Hal, voorzitter van de afdeling Venray: “De afgelopen weken zijn de uitvoerders van deze klus hard aan het werk geweest om 805 bomen te kappen. Op een aantal plekken hebben aanwonenden bezwaar gemaakt zoals aan de Merseloseweg en aan het begin van de Maasheseweg. Zoals het er nu naar uitziet blijven die bomen gespaard. Dit betekend wel dat de gemeente ergens anders bomen kapt want ze wil toch aan het aantal van 805 bomen komen. We hebben ons sterk verzet, petities aangeboden, een motie in de raad ingediend, voor een boom gaan staan om het kappen te verhinderen maar dat heeft niet mogen baten. Erg frustrerend want de aandacht voor deze absurde kap krijgt veel bijval van mensen die ons daarin steunen.”

De SP krijgt ook negatieve reacties van mensen die moeilijk ter been zijn en het juist een zegen vinden dat de bomen gekapt worden. Ronald van Hal: “Ik begrijp dat wel. Als je toch al niet zo mobiel bent en je loopt op een troittor waarbij de tegels schots en scheef liggen doordat de boomwortels er tegen aan drukken snap ik best dat je boos wordt als de SP strijdt om geen bomen te kappen. Maar volgens mij zijn we het er allemaal wel over eens daar waar bomen voor verkeersonveilige situaties zorgen vinden we ook dat er iets moet gebeuren. Daar hoeft niet altijd de boom voor gekapt te worden. Er zijn alternatieven genoeg. Je kunt er ook voor kiezen de weg te onderhouden!”

De SP is zwaar teleurgesteld in wethouder Busser van Samenwerking. Deze wethouder verkondigde tijdens de jaarlijkse bomenfeestdag nog dat ‘bomen in feite voor het leven zorgen, dat we verse lucht krijgen, dat de co2 dat we produceren omgezet wordt. We hebben die bomen heel hard nodig…’ om vervolgens later met hetzelfde gemak als de bomen werden gepland anderen om te kappen om de begroting sluitend te krijgen. Ronald van Hal: “Met dit soort politieke spelletjes kan ik me hartstikke goed voorstellen dat het vertrouwen in de politiek als water wegebt en dat hebben dit soort politici aan zichzelf te danken. Vandaar de dodenmars afgelopen zaterdag. We treuren om de gekapte bomen maar ook om deze politieke onbenulligheid.”

Boomfeestdag in Venray bij bs De Toverbal from AUDICA VIDEO on Vimeo.

De SP heeft helaas de kap niet kunnen keren. Dymphi van Loon, een van de actievoerders: “Ik vindt het een grof schandaal, in wat voor land leven we waarin we aan de ene kant mensen zoveel mogelijk ‘opvoeden’ om zuinig te zijn op het milieu maar aan de andere, zonder met de ogen te knipperen, het milieu weer net zo hard opofferen om de gaten in de begroting dicht te krijgen. Snapt u het nog, nou ik niet. De volgende boomfeestdag is er een niet van feestelijkheden maar met een dikke rouwrand en een groot herfstboeket.”

Meer artikelen over de bomenfeestdag lees je via de onderstaande artikelen:

Meer foto's bekijken over de dodenmars, kijk hiervoor op ons fotoalbum op Flickr!

Reacties

Dodenmars? Doe liever iets aan de leegstand en de veel te vele buitenlandse werknemers in en rondom Venray. Daar kun je als gemeente toch niet trots op zijn, op bedrijven waar meer Polen dan Nederlanders werken en ze zelfs met bussen naar huis in Polen worden gebracht. Laat ze dan in Polen, nee hier even lekker komen snoepen.

Beste Ron, Jouw antwoord komt uit dezelfde koker als die mensen die zeuren tegen de politie als ze een boete voor het te hard rijden hebben gehad. "Ga lekker boeven vangen dan mij bekeuren voor te hard rijden". Kortom, zo lusten wij er nog wel een paar. Waarvan acte!

Bijgaand wil ik de partij informeren over een bijeenkomst in wijkgebouw 't nipperke, odastraat 41 over de op handen zijnde bomenkap aan de maasheseweg en seillier. Op 12 februari as 19-20 uur.
Er zijn in totaal 7 bezwaarmakers a/d maasheseweg en 1 bezwaarmaker a/d seillier.

De gemeente heeft laten weten dat de bomen toch om gaan!
Een voorstel tot burgerparticipatie op maasheseweg voor onderhoud van de bomen wordt niet besproken; terwijl het bewijs dat de bomen problemen voor het riool opleveren niet gegeven wordt.

Bijgaand ter informatie de notulen van een bijeenkomst met bezwaarmakende bewoners dd 13 nov. jl.:

Venray, 13 november 2014

Bijeenkomst Gemeente Venray en bewoners Smakterheide welke bezwaar hebben tegen het rooien van bomen in de wijk

Aanwezig:
Gerrit Linders van Beheer bomen en Speelvoorzieningen Gemeente Venray
Bewoners van Maasheseweg 30, 34, 43, 59, 61, 62 en Seillier 41, allen bezwaarmaker
W. Manders en S. Heijnen namens bestuur Wijkraad Smakterheide io

Afwezig:
Bewoners van Maasheseweg 26, bezwaarmaker
P. Beerkens namens bestuur Smakterheide io

Locatie:
Wijkgebouw ‘t Nipperke

Dhr. Manders geeft een inleiding:
De brief van Gemeente Venray dd 6 oktober jl over het rooien van bomen in de wijk is besproken in de vergadering van de wijkraad dd 16 oktober jl. De wijkraad vindt dat de Gemeente in gebreke blijft wat betreft de communicatie. Bij Gerrit Linders is navraag gedaan of uitstel van de kap mogelijk is, zodat de wijkraad een rondvraag kan doen in de wijk of bewoners bezwaar hebben.
Er zijn 8 reacties van bezwaar binnengekomen, wat aanleiding is voor dit gesprek.
Dhr. Manders zal, in afwezigheid van Dhr. Beerkens, namens de wijkraad het gesprek tussen Gemeente en bezwaarmakers in de wijk begeleiden.

Gerrit Linders:
In Venray worden 850 bomen gekapt, in de wijk Smakterheide zijn dat er 180.
6 oktober jl zijn belanghebbende bewoners middels een brief van Gerrit Linders hiervan op de hoogte gebracht.

Belangrijkste reden om te kappen is bezuinigingen. Het onderhoud van deze bomen kost jaarlijks €73.000,-. Het gaat dan met name om herstel van schade aan wegen door wortelopdruk en beschadigingen aan riolering door wortels. De eenmalige kap kost de gemeente €93.000,- De gemeente heeft wel wat bezwaren gekregen, maar officieel kunnen er geen bezwaren gemaakt worden, want de gemeente heeft geen kapvergunning nodig.
Er is binnen de gemeente een bezuinigingsvoorstel aangenomen. Beheerder van bomen en speelvoorziening moet het met 2 ton minder doen. Als voorstel willen ze bomen kappen om zo het te veel aan bomen in de wijk te dunnen.
Het doel was om alle bomen die overlast geven te bekijken en daarnaast het repareren van de verhardingen. Ook op de Maasheseweg is er recent onderhoud geweest aan de riolering. Ze zijn 2 dagen bezig geweest met het spoelen van de riolering.

In Venray zijn in het verleden te veel bomen geplant. In de afgelopen 10 jaar heeft men veel kennis vergaard. Nu worden er geen bomen meer in de verharding geplant. Er moet een goede ondergrondse voorziening mogelijk zijn van minimaal 2 m3.
Daarom is men in principe niet van plan om nieuwe bomen terug te plaatsen op de plek waar de bomen gekapt zijn.
Het kappen van de bomen gebeurt willekeurig. Ze hebben gekeken naar de wortelopdruk van de afgelopen 5 jaar.

Bezwaarmakers:
Als eerste geeft men aan dat de wijze van communiceren niet correct is. De brief wordt gestuurd op de dag dat er een bijeenkomst is op het gemeentehuis. De bewoners kunnen hier niet meer naar toe. De argumentatie die genoemd wordt is algemeen, en niet van toepassing op de bomen van Maasheseweg en deel Seillier; er zijn geen plaatsen waar trottoir, rijweg of parkeerplaatsen onbegaanbaar zijn. Op een uitzondering na. Daarnaast wordt aangegeven dat voor de kap geen vergunning nodig is, dit kan bewoners mogelijk weerhouden van reactie of bezwaar; het maakt toch niets uit, het is al beslist.

Belangrijkste reden van bezwaar is het leefgenot en de leefbaarheid. Het uitzicht gaat weg! “Ik kom uit de stad, en ben juist hier gaan wonen vanwege de uitstraling van het groen; het brengt rust!” Het is een prachtige straat. De bomen horen bij het karakter van de straat. Ze staan mooi op rij en geven de uitstraling van een laan.
Buurt zegt: Als ze de bomen weghalen, moeten ze iets terugzetten. Het is de plicht van de gemeente om in de buurt optimale sfeer te creëren, leefbaarheid na te streven en aantrekkelijk te maken.

Er is een gebrek aan vertrouwen in de Gemeente. “Nu zijn het deze bomen. En als er weinig weerstand is zullen de andere snel volgen”, is een gehoorde opmerking.

Verder is er van beschadiging aan trottoir of wegen nauwelijks of geen sprake. En de bomen staan er alweer 14 jaar, toen kregen we een nieuwe straat. De riolering bleef echter liggen. Er werd alleen een binnen coating aangebracht. Wie zegt dat dit wel goed gebeurd is? Als er dan zoveel inspectie geweest is, zal er toch zeker film en foto opname geweest zijn. Die moet de Gemeente kunnen overleggen.

Nu is de straat (Maasheseweg) zoals hij oorspronkelijk was. Om dit te behouden zijn er bewoners die een eigen inleg van €100,- per jaar willen betalen. Een soort adopteren van de bomen. Of samen de herstelwerkzaamheden oppakken! Een soort burgerparticipatie. Dit kan een voorbeeld in de Gemeente worden. En het levert ook de besparingen op in de onderhoudskosten.

Oplossingsrichtingen die verder besproken gaan worden:
1. Een aantal bomen op de Seillier van de kaplijst halen; desnoods het opofferen van parkeerplaats voor ondergrondse voorziening van de boom.
2. Opzetten van burgerparticipatie voor het herstel aan beschadigingen trottoir / wegdek voor bomen op Maasheseweg.
3. Herplant van eenzelfde aantal bomen van een kleiner kaliber op de Maasheseweg.
4. Het plaatsen van plantenbakken. (dit wordt niet door alle bewoners als een oplossing gezien)

Gerrit Linders ziet mogelijkheden voor oplossingsrichting 1 en 2, en zal zijn best doen deze op de Gemeente te bespreken in het projectteam. Dit zal volgende week maandag of dinsdag worden. Hij zal de voortang aan Dhr. Manders melden voor as donderdag, zodat dit in de vergadering op 20 november van de wijkraad ingebracht kan worden.
Daarna zal er opnieuw met de bezwaarmakers gesproken worden.

Dhr. Manders bedankt iedereen voor het gesprek, het respect voor elkaars argumenten en het luisteren.

De reactie / uitnodiging van gemeente dd 19 jan jl krijg ik hier niet ingecopieerd, en zal ik separaat verzenden.

Mvg

W. Manders

Reactie toevoegen

U bent hier