h

Verspilt Glasweb gemeenschapsgeld?

22 april 2015

Verspilt Glasweb gemeenschapsgeld?

De SP en andere partijen zoals de VVD, PP2 en InVENtief krijgen verontruste vragen over de campagne van Glasweb. Wordt er door Glasweb gemeenschapsgeld verspilt om met valse voorwendselen abonnees binnen te halen?

De campagne van Glasweb lag al tijdens de laatste raadsvergadering van 7 april jl. flink onder vuur. Toen al werd kritiek geuit over de te commerciële belangen van Glasweb met alle negatieve consequenties van dien. Het door een burgerinitiatief ontstane Glasweb wordt door de initiatiefnemers aangeprezen als enige bestaande aanbieder van zeer snel internet via de glasvezel. Andere aanbieders zoals Ziggo worden neergezet als providers met nodeloos verouderde techniek terwijl hun internetverbindingen toch daadwerkelijk ook gebruik maakt van het glasvezelnetwerk. Potentiele klanten van Glasweb worden hierdoor bewust op het verkeerde spoor gezet en kiezen wellicht voor Glasweb op oneigenlijke gronden. Objectief kiezen welke internetprovider nu de beste is, is er bij Glasweb niet bij. De SP vindt dit een kwalijke zaak.

Daarnaast hebben VVD, PP2, InVENtief en SP geconstateerd dat in de verschillende wijken en dorpen bewoners een brief van de gemeente Venray hebben gekregen, samen met post van de dorps- en wijkradenoverleg. Dit riekt nogal naar belangenverstrengeling. Daarom hebben bovenstaande partijen vragen gesteld voor de raadsvergadering van 23 april a.s..

Zo worden er vragen gesteld of er nog wel sprake kan zijn van een objectieve campagne als de gemeente Venray, in de persoon van Wethouder Busser, mede heeft ondertekend. En waarom bemoeit de wethouder zich zo intensief met de campagne van Glasweb. Waarom dan ook niet voor andere internetaanbieders zoals Ziggo, KPN en anderen.

In advertenties in de Peel en Maas wordt geschreven dat de gemeente Venray glasvezel stimuleert. Waarom zou je dat nog stimuleren als in de gemeente Venray al glasvezel ligt? Hierdoor wordt de indruk gewekt dat Glasvezel betere prestaties zal gaan leveren dan de al bestaande glasvezelkabels die al her en der in de gemeente Venray liggen. Dit vindt de SP nogal kort door de bocht en worden mensen met valse voorwendselen gelokt om naar een andere aanbieder over te stappen.

Ook het gebruik van het logo van de gemeente Venray roept vragen op. Mag dit logo door derden zo maar worden gebruikt en wat zijn hier dan de afspraken over? Zou Ziggo of KPN dit ook zo maar mogen doen?

Verder worden alle informatieavonden gehouden in gebouwen die een subsidierelatie hebben met de gemeente zoals wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en scholen. Dit wekt de indruk dat Glasweb geen burgerinitiatief is maar een gemeentelijk initiatief. Dat alle post voorzien wordt van gemeentelijke enveloppen en brieven met logo’s van de gemeente versterkt deze indruk alleen maar. De SP vindt dit een nogal stevige belangenverstrengeling. Verder de vraag of dat zo maar allemaal kan met betrekking tot de privacywetgeving. Levert de gemeente de adressen vanuit het GBA direct aan Glasweb?

De SP is erg benieuwd naar de antwoorden op de vele vragen die “burgerinitiatief” Glasweb steeds maar op blijft roepen.

Reacties

Betreft Glasweb Venray.
Ondanks dat 80% van de huishoudens Glasweb niet wil, wordt er toch voor gekozen om glasvezel in Venray aan te leggen. Dit als men kan bezuinigen op aansluitingen en andere zaken.Maar zoals altijd vallen zulke megaklussen uiteindelijk duurder uit.Zijn wij als belastingbetaler dan weer de klos, zoals bij de Floriade? Wat is jullie standpunt in dit dossier?

Groet,

Ron van Gameren

Reactie toevoegen

U bent hier