h

Stemmen gaat moeite kosten

15 juli 2016

Stemmen gaat moeite kosten

Foto: Ronald van Hal / SP afdeling Venray

De gemeenteraad, met het CDA, Samenwerking Venray en D’66 voorop, verwierp afgelopen 5 juli jl. een motie van SP, inVENtief en PP2 om de sluiting van de stembureaus “PLIV” in het Brukske, “De Landweert” en “De Kruudwis” te Landweert ongedaan te maken. De democratie in Venray zal niet direct in gevaar komen, maar stemmen wordt je niet gemakkelijk gemaakt.

Wie googled op democratie vindt al snel het volgende: “Democratie is een bestuursvorm waarbij het volk zelf stemt over de wetten, of de vertegenwoordigers kiest die de wetten maken. Hierbij is het volk dus baas in eigen gebied en kunnen er geen maatregelen en wetten opgelegd worden als de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is.” Zo zou het moeten zijn, toch?

Hoeveel stembureaus er in een gemeente mogen zijn daar is de wet niet duidelijk over. In de Kieswet staat dat er in een gemeente één of meerdere stembureaus moeten worden ingesteld. De kiesraad is ook niet helder. Gemeenten moeten zorgen dat er voldoende stembureaus zijn in hun gemeente. De Kiesraad stelt dat er geen normen zijn over het aantal in te stellen stembureaus en hoe deze verspreid moeten worden. Alleen de toegankelijkheid van het verkiezingsproces moet zijn gewaarborgd.

De SP is helder. Wim Schellen: “hoe meer drempels je opwerpt, hoe minder mensen geneigd zijn om hun stem uit te brengen. Ik heb de indruk dat sommige partijen liever niet hebben dat je komt stemmen. Dat zagen we al tijdens het Referendum van 6 april jl.. Niet al het beschikbare geld werd voor het Referendum gebruikt. Zo werden verkiezingsborden niet geplaatst. Dat hebben we zelf maar gedaan voor het gemeentehuis. In Vredepeel wonen rond de vierhonderd mensen. Daar is gewoon een stembureau. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van haal dat stembureau daar dan maar weg. Maar dan gaat daar niemand meer stemmen. Of laat het vervangen door een mobiel stembureau. De wijken Landweert en Brukske hebben samen twaalf duizend inwoners. Daar verdwijnen drie van de vijf stembureaus. Dat is onacceptabel!”

De SP vindt de opvatting van het College, dat de overgebleven stembureaus snel uitgebreid kunnen worden, te mager. Wim Schellen: “We zien niks in een stembureau dat even vlug uit te breiden is want dat werkt niet in de praktijk. We willen op meerdere plekken stembureaus, verspreid over de wijk. Verkiezingen moeten uitnodigen om te gaan stemmen. Je stem uitbrengen moet in een handomdraai gedaan kunnen zijn. Daar is onze hard bevochten democratie het meest mee gediend. Ik weet zeker dat dit nog wel een vervolg krijgt, in maart 2017 staan de verkiezingen van de Tweede Kamer al weer voor de deur en in maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen.” 

Reactie toevoegen

U bent hier