h

Behoud JouTou op het Sint Annapark

5 juni 2017

Behoud JouTou op het Sint Annapark

Foto: JouTou / sportindebuurt.nl

Vorige week werd JouTou door de Renschdael Groep, de potentiële koper van het Sint Annapark medegedeeld dat het zorgsportcentrum en dierenweide niet in hun plannen voorkomt. Mogelijk moet dit mooie initiatief zelfs al op korte termijn vertrekken. Dit mag niet zomaar gebeuren. Vandaar dat de SP vragen heeft gesteld en de mensen van JouTou ondersteunt in hun actie om hun plek op het Sint Annapark alsnog te kunnen behouden.

Afgelopen woensdag 31 mei verscheen er in Dagblad De Limburger een artikel met de titel ‘Toekomst voor Annapark’. Vooropgesteld is de SP blij dat de Renschdael Groep de verloedering van een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol stuk Venray wil stoppen en het park weer tot leven wilt brengen. Het eerder door Vincent van Gogh Instituut en Wonen Limburg opgestelde en meermaals door de gemeenteraad onderstreepte ambitiedocument is hiervoor het uitgangpunt. In de laatste zin van het eerdergenoemde artikel staat dat voor JouTou in de toekomst geen plek meer is op het Sint Annapark, terwijl het er naar de mening van de SP perfect past volgens het ambitiedocument.

JouTou is een sportzorgcentrum voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Mensen in de dagbesteding, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen hebben zich de afgelopen jaren met ziel en zaligheid ingezet om de verloederde dierenweide weer nieuw leven in te blazen. Zij werken inmiddels in een voor hen vertrouwde en veilige omgeving. De Renschdael Groep heeft in een gesprek aan JouTou medegedeeld dat deze organisatie mogelijk al op zeer korte termijn uit het park zal moeten vertrekken. Hier zijn de mensen van JouTou erg van geschrokken en zien hun toekomst op deze manier somber in. Men heeft al een begin gemaakt in actie te komen tegen het voornemen van de Renschdael Groep. SP-afdeling Venray zal hen hier waar mogelijk in steunen. Wat de SP betreft gaan we er ook als gemeente alsnog alles aan doen om dit initiatief te behouden voor het Sint Annapark. Hierover heeft de SP-fractie bij monde van fractievoorzitter Jan Hendriks vragen gesteld aan het College van B&W.

Inmiddels is het actiecomité 'Behoud JouTou op het St. Annapark' opgericht. Men is een handtekeningenactie gestart. Ook via deze online petitie kunnen mensen de actie steunen. 

Reacties

Misschien een mooi alternatief, het gebouw van Gilde opleidingen aan de Westsingel. waar nu ook cliënten een dagbesteding hebben. ik heb wel geruchten gehoord, dat daar een Polen of migranten hotel moet komen!
Maar zou zeker ook een mooie locatie zijn.
Van een nieuwe eigenaar kun je niet verlangen, dat hij alles van de vorige eigenaar overneemt!

Behoud dit initiatief voor de gemeente Venray

Reactie toevoegen

U bent hier