h

Mogelijk toch sociale huurwoningen op Sint Annapark

7 september 2017

Mogelijk toch sociale huurwoningen op Sint Annapark

Afgelopen maandag 4 september werden in de commissie Wonen de plannen die de Renschdael Groep met het Sint Annapark heeft besproken. Sociale huurwoningen komen nog niet voor in de plannen omdat ze onrendabel zouden zijn. Nu blijkt dat dit nog onvoldoende is uitgezocht. De Renschdael Groep geeft op aangeven van de SP aan alsnog in gesprek te gaan met Wonen Limburg om eventuele mogelijkheden te verkennen. 

De SP is blij dat de Renschdael Groep de verloedering van een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol stuk Venray wil stoppen en het park weer tot leven wilt brengen. Wat dat betreft zien de plannen er over het algemeen ook veelbelovend uit.

Het eerder door Vincent van Gogh Instituut en Wonen Limburg opgestelde en meermaals door zowel College als gemeenteraad onderstreepte ambitiedocument is het uitgangpunt geweest voor de plannen van de Renschdael Groep. In dit ambitiedocument staat de volgende belangrijke zin: ‘Door woningen in verschillende segmenten te realiseren, ontstaan verbindingen tussen bewoners’. Deze zin was fundamenteel voor de SP om met het ambitiedocument in te stemmen. In de gemeente Venray zorgen we er wat de SP betreft voor dat de kloof tussen verschillende groepen mensen kleiner wordt in plaats van groter. Wat de SP betreft wordt wonen op het Sint Annapark daarom bereikbaar voor iedereen. Wanneer College en raad een ambitie uitspreken gaan we er wat de SP betreft alles aan doen om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren. Nu blijkt dat dit helemaal nog niet is gebeurd. Opmerkelijk is dat CDA, D66 en PP2 zich al bij voorbaat lijken neer te leggen bij het schrappen van deze ambitie. 

De SP is teleurgesteld over het gegeven dat er in de huidige plannen geen ruimte is voor betaalbare sociale huurwoningen, terwijl de wachtlijst voor dit soort woningen in de gemeente Venray al vele jaren lang is. Volgens het plan de Renschdael Groep liggen onrendabele investeringen die hiervoor nodig zijn hieraan ten grondslag. Waarom deze investeringen onrendabel zijn is nog niet duidelijk. Een eventuele samenwerking met Wonen Limburg blijkt nog niet te zijn onderzocht. Wonen Limburg ziet nog volop kansen voor sociale huurwoningen op het Annapark. De Renschdael Groep gaat nu alsnog in gesprek met Wonen Limburg. Eerder stelde de SP hier al schriftelijke vragen over aan het gemeentebestuur. Ook gedeputeerde Daan Prevoo, die namens de provincie gesprekken voert over eventuele asbestverwijdering en duurzaamheidsmaatregelen, bracht dit bij Renschdael onder de aandacht. Het heropenen van de gesprekken tussen de Renschdael Groep en Wonen Limburg is de verdienste van de SP. 

Reactie toevoegen

U bent hier