h

Sociale Woningbouw

13 februari 2019

SP gaat onderzoek doen in het Desselke

Foto: SP Venray

In de maanden februari en maart gaat de SP onderzoek doen in de wijk ’t Desselke. Aanleiding zijn de toekomstige plannen voor de Toverbal die misschien plaats moet maken voor een supermarkt. De SP is benieuwd wat de wijkbewoners zelf vinden van al deze plannen voor hun wijk. Ook wil de SP weten hoe het staat met de staat van de huurwoningen.

Lees verder
8 november 2017

Sint Annapark

In 2015 stemde het College van B&W en de hele gemeenteraad in met het ‘Ambitiedocument St. Annapark Venray’. Dit document is opgesteld in opdracht van Stichting Vincent van Gogh en Stichting Wonen Limburg. Een van de ambities die hierin staat is het mogelijk maken van wonen in alle segmenten waardoor mooie verbindingen tussen verschillende bewoners kunnen ontstaan. Een ambitie die de SP als muziek in de oren klinkt en cruciaal was om met het ambitiedocument in te stemmen. Wanneer de gemeenteraad deze ambitie uitspreekt moet de gemeente er alles aan doen om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren. In de gemeente Venray zorgen we er wat de SP betreft voor dat de kloof tussen verschillende groepen mensen kleiner wordt in plaats van groter. Wat ons betreft wordt wonen op het Sint Annapark daarom bereikbaar voor iedereen. Vandaar dat de SP teleurgesteld is over het gegeven dat er volgens de huidige plannen van beoogd koper van het Sint Annaterrein, de Renschdael Groep, geen sociale huurwoningen worden gebouwd.  Volgens de Renschdael Groep zijn dit onrendabele investeringen. Een verdere onderbouwing van deze stelling ontbreekt. Toen wij hier tijdens de bespreking van de plannen in de Commissie Wonen naar vroegen kregen we als antwoord dat de Renschdael Groep alsnog het gesprek aan gaat met Wonen Limburg. Zaken blijken dus niet serieus te zijn onderzocht. Het College lijkt dit helaas, ondanks hun eigen ambities, klakkeloos te accepteren. Dit doet de SP niet. Aangezien de wachtlijsten voor dit soort woningen in de gemeente Venray nog steeds lang is, is het wat de SP betreft onaanvaardbaar de eventuele realisatie van sociale huurwoningen in een buurt of wijk zonder onderbouwing bij voorbaat uit te sluiten. Vandaar dat we de  rest van de gemeenteraad het voorstel hebben gedaan het College op te roepen toe te zien op een gedegen onderbouwing door de Renschdael Groep van het al dan niet realiseren van sociale huurwoningen op het Sint Annapark. Partijen die hun eigen ambities met het Sint Annapark nog wel serieus nemen hebben voor dit voorstel gestemd. 

Lees verder
7 september 2017

Mogelijk toch sociale huurwoningen op Sint Annapark

Afgelopen maandag 4 september werden in de commissie Wonen de plannen die de Renschdael Groep met het Sint Annapark heeft besproken. Sociale huurwoningen komen nog niet voor in de plannen omdat ze onrendabel zouden zijn. Nu blijkt dat dit nog onvoldoende is uitgezocht. De Renschdael Groep geeft op aangeven van de SP aan alsnog in gesprek te gaan met Wonen Limburg om eventuele mogelijkheden te verkennen. 

Lees verder

U bent hier