h

Rapport Brukske Schimmelwijk aangeboden aan Venrayse raad en college

17 september 2018

Rapport Brukske Schimmelwijk aangeboden aan Venrayse raad en college

Foto: Stefan Hugues

De SP en de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ vinden dat de politiek mede verantwoordelijkheid moet nemen voor de grote hoeveelheid schimmelwoningen in de wijk ’t Brukske. Daarom biedt de SP en de Actiegroep het rapport dinsdag 18 september aan de Venrayse gemeenteraad en het college aan.

In een onderzoek dat de SP in september 2017 in ’t Brukske uitvoerde, bleek dat bijna de helft van de onderzochte woningen te maken hadden met vocht- en schimmelproblemen. Ontoelaatbaar hoog vindt de SP en de Actiegroep. Bert Vermeulen, SP-bestuurslid en zelf woonachtig in ’t Brukske hierover: “Vocht- en schimmelproblemen tasten de gezondheid in ernstige mate aan. Hoewel we geen onderzoek hebben gedaan naar de gezondheidstoestand van de huurders, kregen we de nodige klachten over ‘slechte longen en lucht’. In sommige woningen kon je het vocht en de schimmel zelfs ruiken. Je zult maar jarenlang in zo’n woning wonen. Daar wordt je humeur niet beter op kan ik je vertellen.”

Vocht- en schimmelproblemen tasten de gezondheid aan. Kleine kinderen, mensen met luchtwegproblemen en mensen met weinig weerstand zijn extra gevoelig. Mensen die niet allergisch zijn, kunnen bij blootstelling aan schimmel toch een verhoogd risico lopen op diverse luchtwegklachten en -infecties. Heeft iemand astma, dan kan dit verergeren. Verder kunnen zeldzame luchtwegaandoeningen meer voorkomen. 

De SP en de Actiegroep vinden dat de politiek hier verantwoordelijkheid voor moet nemen. Bert Vermeulen: “In de eerste plaats heeft de gemeente de taak om de gezondheid van haar inwoners serieus te nemen. Dit is nu geregeld via de gemeentelijke GGD. We hebben met de Actiegroep de GGD hiervoor benaderd. We werden vriendelijk verwezen naar Wonen Limburg.”

Daarnaast worden er elke vier jaar prestatieafspraken gemaakt met Wonen Limburg. Op dit moment ligt de nadruk vooral op de hoeveelheid huurwoningen, het verduurzamen van huurwoningen en andere zaken zoals welzijn en woonurgenten. Bert Vermeulen: “We willen ook dat de kwaliteit van de bestaande huurwoningen meegenomen worden in de prestatieafspraken. Maar ook de betaalbaarheid van de huurwoningen zou een element moeten zijn van de prestatieafspraken.”

De SP en de Actiegroep zijn inmiddels in gesprek met Wonen Limburg. Mariska van Stelten, die namens de ‘ Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ het woord voert: “Het is een eerste goeie stap in de oplossing van de vocht- en schimmelproblemen. Het gesprek verliep in een ontspannen sfeer en er werd wederzijds geluisterd. We hebben de nodige tips gegeven wat Wonen Limburg zelf al kan doen. Ze vroegen om adressen van huurders met klachten. Die hebben we niet gegeven. Ik vind echt dat Wonen Limburg zelf de wijk in moet en het gesprek moet aangaan met huurders. Ze hopen dat met de renovatie de problemen verholpen worden maar geven tegelijk aan dat de woningen nog beter geventileerd moeten worden omdat ze nog vochtgevoeliger worden. Ik hou mijn hart vast. We zijn er nog lang niet.

“We hebben afgesproken om samen op te trekken en dat als we meldingen krijgen vanuit de wijk dit doorspelen naar Wonen Limburg, wel met toestemming van de huurder, anders doen we niets. Verder hebben we afgesproken om ook het gesprek te zoeken met de gemeenteraad en het college. Het aanbieden van het rapport op 18 september is een eerste stap.”

Het rapport zal dinsdag 18 september om 19.15 aan de Venrayse raad en college worden aangeboden, net voor de start van de vergadering van de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier