h

Wordt de schimmel in huurwoningen in ‘t Brukske nu eindelijk aangepakt?

21 oktober 2018

Wordt de schimmel in huurwoningen in ‘t Brukske nu eindelijk aangepakt?

Afgelopen woensdag 3 oktober was de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en de SP in gesprek met wethouder Van der Putten. Directe aanleiding was het op dinsdag 18 september aangeboden rapport ‘Brukske, Schimmelwijk’ aan het college en de gemeenteraad van Venray aan. Een kleine week eerder kwamen de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’, de SP en Wonen Limburg al bij elkaar voor een verkennend gesprek.  

De ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en SP willen dat de gemeente betere controle houdt over de woonkwaliteit van bestaande huurwoningen. Recent onderzoek toont aan dat dit vaak nog ver onder de maat is. Wonen Limburg en de gemeenteraad maken afspraken met elkaar zoals over het aantal nieuw te bouwen huurwoningen een het verduurzamen van huurwoningen door meer en betere isolatie en het plaatsen van zonnecellen. In deze zogenaamde prestatieafspraken is niets opgenomen over de kwaliteit van bestaande huurwoningen. De ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en de SP vinden dat dit nodig is, zeker als woningen al wat ouder zijn. De gemeente kan met deze afspraken Wonen Limburg meer sturen. Daarnaast moet ook de GGD meer betrokken worden dan nu het geval is. Wie nu als huurder de GGD benaderd wordt nauwelijks serieus genomen.  

Mariska van Stelten van de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’: “We hebben ook nog maar eens aangegeven dat er veel te weinig betaalbare en duurzame woningen zijn voor mensen met een laag inkomen. Zij hebben door de slechte staat van de huurwoningen hogere energielasten. We vinden dat daar echt aandacht voor moet zijn. We willen verder dat de prestatieafspraken elke twee jaar worden geëvalueerd. Nu wordt een deel van de huurwoningen in ‘t Brukske gerenoveerd. Kunnen ze meteen evalueren of de renovatie in dat opzicht geslaagd is.”  

De wethouder neemt deze bevindingen van de actiegroep en de SP mee maar wilde geen toezeggingen doen. De gemeenteraad heeft hier het laatste woord over.  

Ronald van Hal, voorzitter van de SP, is blij met de ingezette ontwikkelingen: “Het gesprek met het college volgde op het gesprek wat we hadden met Wonen Limburg.  We wilden brede aandacht voor deze vergeten problematiek. Te vaak worden huurders afgewimpeld dat zij het probleem zijn, zij moeten maar beter luchten en nog harder stoken om de vocht en schimmels uit hun woningen te krijgen. Maar huurwoningen die in slechte staat verkeren, dat is het probleem. Nu nog het gesprek met de gemeenteraad en het college. Dit zit in de planning.” 

Hoe gaat het nu verder? Bert Vermeulen, bestuurslid van de SP: “In december hebben we een nieuwe afspraak met Wonen Limburg . We gaan dan opnieuw om tafel zitten om te bekijken wat er al bereikt is. Verder gaan we in gesprek met de gemeenteraad en het college. We willen dat de kwaliteit van huurwoningen meegenomen wordt in de afspraken met Wonen Limburg maar we willen ook een gezamenlijke discussie over goed en gezond wonen want daar gaat het tenslotte het meest om. We moeten op geen enkele manier accepteren dat mensen wonen in slechte door schimmel aangetaste huurwoningen.” 

De ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en SP blijven, de druk op Wonen Limburg en de gemeente opvoeren om hun verantwoordelijkheid te nemen om de schimmeel problemen echt aan te pakken.  

Reactie toevoegen

U bent hier