h

Huisartsenpost Venray moet blijven

15 oktober 2020

Huisartsenpost Venray moet blijven

Foto: Ronald van Hal / venray.sp.nl

De SP vindt dat de huisartsenpost in Venray moet blijven. Er is veel onrust over de mogelijke sluiting en Cohesie doet er niets aan om die onrust weg te nemen, integendeel.

Jan Hendriks, fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad: “Cohesie komt niet met duidelijke antwoorden op vragen die wij gesteld hebben en wil ook niets bevestigen. We kregen een nietszeggende mail terug. Ik mis hier volstrekte transparantie. Geef maar aan waarom je vertrekt.”

“Het is niet voor het eerst dat belangrijke zorg in Venray verdwijnt. We hebben het gezien met de nachtdienstapotheek waar we veel actie voor hebben gevoerd. Maar ook recentelijk het sluiten van de huisartsenpost in de nacht. De reden van sluiten was toen al discutabel. Je kunt nu al na elf uur ’s avonds niet meer terecht als je de huisartsenpost nodig hebt. We kunnen ons niet veroorloven dat nog meer zorg uit Venray verdwijnt. Dit mag niet gebeuren!”

De SP vindt dat Cohesie moet zorgen dat de huisartsenpost in Venray blijft. Belangrijke zorg moet altijd bereikbaar blijven, ook in de nacht! Naar de huisarts gaan doe je niet voor je plezier, zeker niet in de nacht. Dan is het net nodig dat je snel terecht kunt bij een arts.

De SP heeft inmiddels op Facebook een groep geopend: Huisartsenpost Venray moet blijven. Wij roepen mensen op om dit initiatief te steunen en ons te helpen met deze actie. Inmiddels roert ook de hele politiek zich. De gemeenteraad roept Cohesie op haar besluit te heroverwegen.

Jan Hendriks: “Sluiting van de huisartsenpost kan tot gevaarlijke situaties leiden, omdat mensen te lang wachten met het zoeken van medische hulp. Zeker als je geen vervoer hebt naar Venlo. De vraag is dan ook of je hiermee de zorg net niet duurder maakt. Maar dat zal Cohesie een worst wezen, want die denken alleen aan hun eigen portemonnee. Verder is het uitermate zorgelijk hoe de basiszorg in een grote gemeente als Venray steeds meer uitgekleed wordt. Die huisartsenpost MOET blijven in het belang van bijna 50.000  mensen.”

Reacties

provincie limburg is toch zo voor referenda nou deze is hier meer als waar ook op zijn plaats !

Als je hulp nodig hebt moet niet eerst 25 km moeten rijden.

Heel belangrijk dat het in Venray blijf.
De eerste hulp is ook al weg.

HAP MOET BLIJVEN.

50.000 inwoners! Toegang tot spoedzorg bij de huisarts in de buurt is een noodzakelijke voorzieningen. Houd Venray leefbaar!

Blijven

Laat Venlo voor wat het is.
Denk verder
Ga in zee met Boxmeer
Per slot van rekening: Boxmeer is mede groot geworden / gebleven door het "afkalveren" van het ziekenhuis hier in Venray door de samenwerking met Venlo
Laat tevens minimaal naast de Hap ook de EHBO terug komen.
Een plaats van 40.000 inwoners en een regio van 70.000 - 80.000 inwoners zonder Hap en zonder EHBO, dat kan ik niet bevatten

Ik vind dat in Venray een HAP moet zijn.

Natuurlijk moet de HAP blijven!
Geen verdere uitkleding van de gezondheidzorg in Venray.

Reactie toevoegen

U bent hier