h

Hoe gaan we eerlijk verduurzamen?

9 april 2022

Hoe gaan we eerlijk verduurzamen?

Foto: SP / horstaandemaas.sp.nl

SP-Limburg organiseert samen met de SP Horst aan de Maas en SP Venray een themabijeenkomst over ‘klimaatarmoede’. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 april a.s. in de schouwburg Venray. Inloop vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. Sprekers zijn onder andere Wilma Kurvers (SP-werkgroep WoonKlimaat Horst aan de Maas), Jorge Wolters Gregório (SP Statenlid) en Renske Leijten (SP Tweede Kamerlid).

Zowel SP-leden als niet-leden zijn van harte welkom. Wel graag aanmelden vanwege het beperkte aantal zitplaatsen. Stuur een mail naar limburg@sp.nl onder vermelding van ‘SP Limburg Tour’ met uw naam en het aantal deelnemers.

In de themabijeenkomst – die gepresenteerd wordt door Marc van Caldenberg – staat ‘klimaatarmoede’ centraal. Daarmee bedoelen we dat met de noodzakelijke maatregelen die mensen moeten treffen in en rond hun huis op gebied van energiebesparingen onder andere behoorlijk geïnvesteerd moet worden. Mogelijkheden die niet voor iedereen voorhanden zijn. Vooral huurders zijn vaak afhankelijk van de woningcorporatie die voor de maatregelen moet zorgen. Zelf investeren in het huis is voor veel mensen praktisch onbetaalbaar. En dat terwijl de energieprijzen omhoogschieten, hetgeen voor velen grote financiële consequenties heeft en nog gaat hebben.

Namens de SP Horst aan de Maas zal door Wilma Kurvers, als voorzitter van de werkgroep WoonKlimaat, het woord worden gevoerd. Onder andere zal een toelichting gegeven worden op het recente onderzoek dat de werkgroep heeft gedaan en het rapport daarover dat onlangs aan college en gemeenteraad is aangeboden, en aan een vertegenwoordiger van Wonen Limburg.

U bent van harte welkom om mee te praten.

Reactie toevoegen

U bent hier