h

SP stelt fietsenchaos NS-station opnieuw aan de orde

27 maart 2010

SP stelt fietsenchaos NS-station opnieuw aan de orde

Vorige week van 23 tot en met 25 maart hield de SP een Gele Kaartenactie op het NS-station in Oostrum. Doel was gebruikers van het station bewust te maken dat het verkeerd parkeren van hun fiets de doorgang belemmerd en dat mensen die moeilijk ter been zijn daar ernstige hinder van kunnen ondervinden. Gebruikers van het treinstation kunnen echter niet veel anders. De fietsenstallingen zitten overvol. Tijd om deze kwestie opnieuw aan te kaarten in de gemeenteraad.

De kaartjesautomaat was de eerste dag niet meer bereikbaarDe SP wil dat er op korte termijn actie ondernomen wordt door de gemeente Venray om het treinstation van Venray beter bereikbaar te maken. Vooral mensen met een lichamelijke beperking die afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator is de bereikbaarheid van de perrons een groot probleem. Wat trof de SP aan: een enorme fietsenchaos op het station. De eerste dag was het nauwelijks mogelijk om het perron goed te kunnen bereiken. Een kaartjesautomaat was vrijwel onbereikbaar. De tweede dag een onveranderde situatie. De brievenbus was onbereikbaar. Wilde je een fiets pakken dan moest je over de nodige gevallen fietsen heen. De derde dag laat weer een onveranderde situatie zien. De SP had ook niet verwacht dat deze fietsenchaos zou veranderen door de Gele Kaartenactie want wordt je fiets maar eens kwijt in de overvolle stallingen. Wel zijn doorgangen op deze derde dag beter toegankelijk. Een buurtbewoner gaf aan dat de fietsenchaos in de nacht net zo erg is als overdag.

Overal liggen fietsen her en der verspreid op de grond, kom daar maar eens door

De SP vindt dat er binnen een maand een plan van aanpak liggen moet liggen. Ook vindt de SP dat Pro-Rail haar verantwoordelijkheid moet nemen; zij is tenslotte eigenaar van het NS-station. De SP vraagt zich af of dat al gebeurd is.
De SP denkt dat het plaatsen van meer stallingen het probleem kan oplossen. Ook zou er gekeken kunnen worden naar een alternatieve manier van fietsen stallen zodat met dezelfde hoeveelheid ruimte meer fietsen kunnen worden gestald. Daarnaast vraagt de SP zich af of ongebruikte fietsen op het station niet kunnen worden verwijderd. Daartoe zou een rode kaart op alle fietsen moeten worden gehangen met de mededeling dat als de rode kaart er over een maand nog hangt de fiets verwijderd wordt. De gemeente Nijmegen heeft enige tijd geleden zo’n soortelijke opruimactie gehouden.
Verder vraagt de SP zich af of het stallen van fietsen nog moeilijker wordt als binnenkort het nieuwe schoolgebouw van de Gilde-opleidingen geopend wordt, dit ligt pal tegenover het treinstation.

De fietsenstallingen zijn overvol, plaats daar je fiets nog maar eens tussen

Het is niet de eerste keer dat de SP de fietsenchaos op het NS-station aan de orde stelt. In december 2009 stelde de SP in de Commissie Maatschappelijke Diensten deze kwestie ook aan de orde. Wethouder Busser (Samenwerking Venray) zegde toe dat in 2010 begonnen zou worden met het bereikbaarder maken van het gehele stationsgebied. Het is nu al maart en de SP ziet nog geen ontwikkelingen op het treinstation die wijzen op enige activiteit om het station beter bereikbaar te maken zodat ook mensen met een lichamelijke beperking zonder halsbrekende toeren het perron kunnen bereiken.

Klik hier om meer foto's te zien van de fietsenchaos op het NS-treinstation.
Klik hier om de vragen gesteld in de gemeenteraad van 30 maart 2010 te downloaden. (PDF)

U bent hier