h

Schimmelproblemen ’t Brukske groot, tevredenheid Wonen Limburg klein

28 augustus 2018

Schimmelproblemen ’t Brukske groot, tevredenheid Wonen Limburg klein

Foto: Stefan Hugues

Afgelopen maandag 20 augustus jl. boden Mariska van Stelten en Bert Vermeulen namens de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en SP het rapport ‘Brukske, Schimmelwijk’ aan Samad Houbban van Wonen Limburg Venray aan. Een discussie en het uitwisselen van ervaringen ging hier aan vooraf.

Zo’n kleine dertig mensen, huurders, pers en vertegenwoordiger zijn naar het MFC Brukske gekomen. Na de presentatie van de cijfers lopen de gemoederen snel op; diverse huurders uitten hun ongenoegen over de aanpak van de vocht- en schimmelproblemen door de woningstichting. Een van de huurders doet emotioneel haar relaas over de lange weg die zij al heeft moeten gaan: “Ik slaap ‘s nachts beneden. Ik hoor de tegels ‘knappen’ en zie de scheuren in de vloer. Als ik naar Wonen Limburg stap word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Niet normaal, ik word gewoon niet serieus genomen. Ik heb overal in huis schimmel, in de kastjes, in de kruipruimten, boven op de slaapkamer. Het ruikt naar vocht en er wordt niks aan gedaan.”

Twee zaken worden in het rapport ‘Brukske Schimmelwijk’ pijnlijk duidelijk: het hoge aantal vocht- en schimmelklachten in de wijk en de kleine tevredenheid over de oplossing er van door Wonen Limburg Venray. In totaal werden er 776 huurwoningen bezocht. Uiteindelijk werd met 446 huurders gesproken. Bijna de helft van deze huurders, zo’n 210 klaagden over vocht- en schimmelklachten.

Samad Houbban, de vertegenwoordiger van Wonen Limburg Venray: “We hebben lang geprobeerd om contact te krijgen maar dat is niet gelukt. Het is jammer om 9 maanden te moeten wachten op dit rapport terwijl wij dit het liefst zo snel mogelijk hadden aangepakt. Echt oplossen lukt niet vandaag op morgen. De verbetering lopen al een aantal jaren. Het gaat ons om de mensen. We moeten dit gezamenlijk met elkaar oppakken. Elke dag wachten is jammer.” Een van de huurders is echter niet tevreden over dit antwoord: “U begrijpt toch wel dat dit de laatste kans is voor u. Dit soort klachten mogen geen verassingen voor u zijn. U had zelf op onderzoek moeten uitgaan en niet 9 maanden lang moeten gaan slapen. De kassa heeft voor u wel geklonken!”

Zo’n 136 huurders, van de 210 met vocht- en schimmelklachten, stapten naar Wonen Limburg Venray. Deze lijkt de vocht- en schimmelklachten weinig serieus te nemen. Mariska van Stelten hierover: “Huurders worden met een kluitje in het riet gestuurd. Pas als je echt boos wordt en dreigt met het inschakelen van politiek en pers, komen ze achter hun bureau vandaan. Veel huurders hebben die moed echt al lang opgegeven. Die voelen zich niet opgewassen tegen Wonen Limburg Venray. Wat me vooral stoort is dat klachten van huurders niet in de systemen terug te vinden zijn. Wat me ook zorgen maakt is de huidige renovatie van de huurwoningen in ‘t Brukske. We krijgen nu meldingen van nieuwe en grotere klachten. Zoals de daken die worden vervangen en opeens regent het door het dak naar binnen.“

De tevredenheid over de aanpak van de vocht- en schimmelproblemen is laag. Bert Vermeulen, zelf woonachtig in de wijk en lid van het SP-bestuur: “Van de 446 huurders die we spraken in ons onderzoek gaven in totaal 36 huurders aan tevreden te zijn over de aanpak van de problemen. Dit is in een woord bedroevend. Als je auto slecht wordt gerepareerd ga je naar een andere garage. Als huurder heb je die keuze niet. Er is een groot tekort aan goedkope huurwoningen waardoor je verplicht bent om in een schimmelwoning te blijven wonen.”

Vanaf september vorig jaar deed de SP onderzoek naar de vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen in ’t Brukske. Bert Vermeulen: “We kregen toen een vraag van een huursters om eens bij haar te komen kijken. Op een van de slaapkamers had de schimmel zich volledig van een muur meester gemaakt. De woningcorporatie maakte zich er makkelijk van af: ga maar veel luchten en stoken. De huurster vertelde dat ze niet kon stoken want ze kon haar rekeningen niet betalen. Wonen Limburg Venray had weinig boodschap aan haar; Ook na een tweede keer klagen bleef men bij het advies: luchten en stoken, in plaats van de problemen aan te pakken en op te lossen voor de huurster.”

Na de bewonersbijeenkomst van 17 januari van dit jaar, waarin de SP haar eerste bevindingen van het onderzoek presenteerde, sloten enkele bewoners zich aan in de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’. Een van die initiatiefnemers, Mariska van Stelten, weet nog wel waarom ze zich aansloot: “Het is vooral het gevoel dat je door Wonen Limburg niet serieus genomen wordt is wat me het meeste steekt. Ik heb ook al jaren klachten waar niks mee gebeurt, totdat ik heel erg boos werd. Ik wil graag mijn wijk beter maken zodat deze voor iedereen leefbaar, en vooral gezond, blijft.”

Nu het rapport aan Wonen Limburg Venray is aangeboden zit het werk er van de Actiegroep en SP nog lang niet op. Ronald van Hal, voorzitter van de SP Venray: “Met Wonen Limburg Venray hebben we de afspraak om binnenkort met elkaar in gesprek te gaan. We verwachten wel wat. We willen dat de vocht- en schimmelklachten echt definitief worden aangepakt en opgelost. Geen halve maatregelen maar echte oplossingen. We willen ook dat er een termijn is wanneer de problemen moeten zijn opgelost. We vinden verder dat huurders altijd serieus dienen te worden genomen en dat Wonen Limburg meedenkt voor een passende oplossing. Verder willen we dat schade door de vocht en schimmel door Wonen Limburg wordt betaald en niet door de huurder. En zolang de klachten niet verholpen zijn moet de huur tijdelijk omlaag. Dit vindt ik geen onredelijke eisen. We zijn nog lang niet klaar!”

Vanuit de landelijke SP wordt de actie in Venray met belangstelling gevolgd. Naar aanleiding van de actie in ’t Brukske en andere acties in Nederland rondom vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen is de SP een landelijk meldpunt gestart: Schimmelalarm. Via het internet kunnen huurders met vocht- en schimmelklachten, die ze maar niet opgelost krijgen een melding doen via sp.nl/schimmelalarm. De melding wordt doorgegeven aan de plaatselijke SP zoals de SP Venray.

Een deel van het aanbieden van het rapport ‘Brukske, Schimmelwijk’ is te zien op de Facebookpagina's van de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en SP Venray.

Reactie toevoegen

U bent hier